نمایش محتوای اصلی
در حال بارگذاری ...
Search
سبد خرید (2)

مديريت تداركات در پروژه هاي EPC

حسين رادمهر
(1 امتیاز)
شابک: 3-04-7785-622-978

• برنامه‌ریزی تدارکات • راهبری تدارکات • نظارت و کنترل تدارکات

1400
240
243,000 تومان 270,000 تومان
-
+

نوبت چاپ یک
ویرایش یک
وزن 300 گرم
جلد 1 از 1
موجود است؟ خیر
چاپ شده است؟ بلی
در حال پیش فروش است؟ خیر
کتاب الکترونیکی است؟ خیر
کتاب مدیریت تدارکات در پروژه‌های EPC، یک کتاب کاملا کاربردی و اجرایی برای کارشناسان پروژه‌های بزرگ EPC (Engineering Procurement Construction) به‌‌ویژه حوزه نفت، گاز و پتروشیمی می‌باشد که توسط متخصصان این حوزه و با اتکا به حدود بیست سال تجربه در این بخش تدوین شده است. در راستای تدوین روش‌های علمی برای مدیریت پروژه‌های EPC و زیر بنایی کشور، پس از تدوین و انتشار موفق کتاب "مدیریت زمانبندی در پروژه‌های EPC "، مولفان بر آن شدند تا موضوع مدیریت تدارکات پروژه‌های EPC را به صورت تفصیلی و کاربردی به همراه ارائه جزئیات و الگوهای مورد استفاده در صنعت شرح دهند. در این کتاب بعد از پرداختن به تعاریف و نکات کلی تدارکات، مباحثی مانند تهیه اطلاعات فنی، برگزاری مناقصه، دریافت پروپزال از مناقصه گذاران، بررسی‌های فنی و مالی، عقد قرارداد، پیگیری ساخت، انواع بازرسی‌ها، پیگیری حمل، ترخیص کالا و تحویل نهایی به همراه جزئیات فنی و تخصصی مربوطه مورد بررسی قرار می‌گیرد. ضمن اینکه به دلیل ارتباط موضوع تدارکات با طیف وسیعی از مفاهیم، از جمله گشایش اعتبار اسنادی، انواع بارنامه‌ها، انواع حمل‌ها، فیاتا، اینکوترمز، فیدیک، قطعات یدکی، ضمانت نامه‌ها و .... به تفصیل در مورد آنها صحبت شده است. آنچه که این کتاب را از سایر کتاب‌های مشابه متمایز می سازد، ارائه نکته‌های کاربردی و اجرایی در سه بخش برنامه‌ریزی، راهبری و کنترل تدارکات می‌باشد. ضمن اینکه تجارب خوب مدیریت تدارکات در پروژه‌های نفت و گازی به همراه فرمت‌ها و الگوهای کاربردی، در پیوست کتاب ارائه شده است که می‌تواند راهنما و راهگشای خوبی برای کاربران، مدیران و برنامه‌ریزان تدارکات در صنعت باشد.
فصل اول؛ مقدمه‌ای بر مدیریت خرید و تدارکات در پروژهها 1
1-1 مقدمه 1
1-2نقش مدیر پروژه در خرید و تدارکات پروژه 3
1-3 توسعه و موارد نوظهور در مدیریت تدارکات پروژه 3
1-3-1 توسعه و پیشرفت در ابزارها و تکنیک ها 3
1-3-2 پیشرفت‌های بیشتر در بحث مدیریت ریسک 4
1-3-3 تغییرات در فرآیندهای قراردادی 5
1-3-4 لجستیک و مدیریت زنجیره تأمین کالا (SCM) 6
1-3-5 مهندس پیش برانه(FEED) 6
1-3-6 تکنولوژی و روابط با ذینفعان تدارکات 7
1-4 سفارشسازی مدیریت تدارکات در پروژه 8
1-4-1 پیچیدگی تدارکات 8
1-4-2 موقعیت مکانی خریدار و فروشنده 8
1-4-3 محیط قانونی و حاکمیتی 9
1-4-4 در دسترس بودن پیمانکاران و سازندگان 9
1-5 مدیریت خرید در محیط‌های چابک یا تغییرپذیر 9
1-6 قراردادها و انواع آنها در خرید 10
1-7 فرآیندهای خرید و تدارکات 14
فصل دوم؛ برنامهریزی تدارکات (PLAN PROCUREMENT) 17
2-1 مقدمه 17
2-2 نیازهای اطلاعاتی برای برنامه‌ریزی خرید 18
2-2-1 قرارداد پروژه 19
2-2-2 برنامه مدیریت پروژه (شامل خط مبناهای محدود، زمان و هزینه) 19
2-2-3 سند الزامات پروژه 19
2-2-4 سند ثبت ریسک پروژه 20
2-2-5 الزامات و نیازمندیهای منابع فعالیت 21
2-2-6 زمانبندی پروژه 21
2-2-7 تخمینهای هزینه فعالیت 21
2-2-8 سند ثبت ذینفعان پروژه 21
2-2-9 سرمایه های فرآیندی و عوامل محیطی سازمان 22
2-2-10 سایر ورودیهای مورد نیاز برای تدوین برنامه خرید 23
2-3 تدوین برنامه خرید و تدارکات 23
2-3-1 روش اجرایی مدیریت تدارکات پروژه 24
2-3-2 بیانیه کار خرید (PSOW) 25
2-3-3 اسناد خرید 27
2-3-4 بسته مناقصه 28
2-3-5 شرایط انتخاب منبع خرید 29
فصل سوم؛ راهبری خرید و تدارکات 31
3-1 مقدمه 31
3-2 تهیه فهرست کوتاه یا Short List تأمین کنندگان 31
3-3 تهیه و ارسال بسته خرید 32
3-4 جمع آوری پیشنهادهای مناقصه‌گزارها 33
3-5 ارسال سؤالات فنی واحد مهندسی (TC)به Bidder‌ها و دریافت پاسخ 33
3-6 پیگیری صدور یا بررسی فنی مناقصه (TBE) 34
3-7 پیگیری صدور ارزیابی مالی مناقصه (CBE) 34
3-8 معرفی برنده و صدور LOI 35
3-9 عقد قرارداد یاP.O 35
فصل چهارم؛ نظارت و کنترل بر خرید و تدارکات 39
4-1 مقدمه 39
4-2 برگزاری جلسه اولیه خرید (KOM) 39
4-3 نافذ نمودن قرارداد 40
4-4 برگزاری جلسه پیش بازرسی (PIM) 41
4-5 ساخت و تدارک توسط سازنده و پیگیری ساخت 42
4-6 بازرسی‌های حین ساخت و بازرسی نهایی کالا 43
4-7 دریافت مجوز صادرات از کشور مبدا (Export License) 47
4-8 انجام تشریفات گمرکی کشور مبدأ 47
4-9 حمل کالا به کشور مقصد 48
4-10ترخیص کالا از کشور مقصد 50
4-11 حمل کالا به سایت یا محل پروژه 53
4-12 بازرسی نهایی کالا درسایت 53
4-13 باز نمودن بسته کالا (OPI) 54
4-14 دریافت Final Book ازVendor 55
4-15 تحویل قطعات یدکی Spare Parts 55
پیوست1؛ انواع روش‌های پرداخت و تأمین مالی 57
پیوست2؛ انواع روش‌های اجرای پروژه 69
پیوست3؛ انواع ضمانتنامهها 71
 ضمانتنامه‌های بانکی و انواع آن 71
1: ضمانت نامه شرکت در مناقصه 72
2: ضمانتنامه حسن انجام کار 72
3: ضمانتنامه پیش پرداخت 72
4: ضمانتنامه استرداد کسور وجهالضمان 72
5: ضمانتنامه پرداخت 72
6: ضمانتنامه متقابل 73
نکات مهم در مورد ضمانت نامه‌های بانکی 73
پیوست4؛ انواع حمل کالا 75
الف- حمل دریایی 75
روش‌های مختلف ارسال کالا در حمل و نقل دریایی 76
مزایا و معایب حمل و نقل دریایی 76
ب- حمل و نقل هوایی 77
ویژگی‌های حمل و نقل هوایی 77
پرواز بازرگانی (مخصوص کالا) 78
پرواز سیستمی (مخصوص مسافران) 79
پرواز چارتر (مخصوص مسافران و کالا) 79
پروازهای حمل کالا به صورت عمومی و ویژه 80
پ- حمل و نقل جادهای 80
چند نکته برای حمل و نقل جاده‌ای ایمن 81
مزایا و معایب حمل و نقل جادهای 82
ت‌- حمل ریلی 85
قوانین و مقررات حمل و نقل بینالمللی ریلی 86
مزایا و معایب حمل و نقل بینالمللی ریلی 86
ث‌- حمل و نقل ترکیبی 87
حمل دریایی به تفصیل 88
وظايف و مسئوليتهای حمل کننده (متصدی حمل و نقل) 95
خسارت دريايی 97
انواع حمل دریایی با توجه به نوع کشتی 97
حمل هوایی به تفصیل 97
وظايف و مسئوليتهای حمل کننده (متصدی حمل و نقل) 98
وظايف و مسئوليتهای فرستنده 99
ماهيت حقوقی بارنامه هوايی 99
حمل جاده‌ای به تفصیل 100
وظايف و مسئوليتهای حمل کننده (متصدی حمل و نقل) 101
وظايف و مسئوليتهای فرستنده 102
پیوست 5؛ انواع بارنامه 103
بارنامه دریایی 103
پیوست6؛ کلیات اعتبارات اسنادی وانواع آن (LC) 107
مقدمه 107
اشکال اعتبار اسنادی 114
گشایش اعتبارات اسنادی در بانک تجارت 120
اعتبار اسنادی داخلی ریالی 122
اعتبارات اسنادی صادراتی 122
فاینانس (Finance) 123
اعتبار اسنادی غیرفعال 123
پیوست 7؛ فیاتا 125
فیاتا (فدراسيون بين‌المللی اتحاديه‌های كارگزاران حمل و نقل بار) 125
سازمان فیاتا 126
اسناد حمل فیاتا 128
گواهى حمل فياتا (FCT) 130
رسيد انبار فياتا (FWR) 132
بارنامه حمل مرکب فياتا (FBL) 132
فورواردرها 133
مؤسسه IFL 134
پیوست 8؛ اینکوترمز 135
کاربرد قواعد اینکوترمز 136
قوانین اینکوترمز ۲۰۲۰ برای همه شیوه‌های حمل و نقل 138
پیوست 9؛ FIDIC، فدراسیون بین‌‌المللی مهندسان مشاور 147
تاریخچه فیدیک 147
زمینه فعالیتهای فیدیک 148
انواع کتابهای فیدیک 148
پیوست10؛ روش اجرایی تدارکات 151
پیوست 11؛ نمونه ریسک‌های تدارکات در یک پروژه EPC 179
پیوست 12؛ نمونه چک لیست فعالیتهای خرید 205
پیوست 13؛ شماتیک کلی زمانبندی تدارکات 209
پیوست 14؛ اصطلاحات و لغات کاربردی قراردادی و تدارکات 213
امتیاز
4.85/5 (400 نظر)
محمد یونس سینکی
محمد یونس سینکی
1400/11/25 15:54:13

باسلام و احترام-لطفا فایل های مورد اشاره در مقدمه کتاب را آپلود نماییدو با تشکر

ثبت نظر/پرسش/پیشنهاد
# موضوع عنوان توضیح دانلود
1 نمونه pdf نمونه صفحات آغازین دانلود
;