جستجو در پندار پارس go
header
چهارشنبه ١٢ مهر ١٤٠٢ ٠٧:٠٤:٠٥
book code
دوره های آموزشی
فیلمهای آموزشی
دانلود سورس کُد
همکاری
آخرین اخبار
پيشنهاد موضوع

«همه ی كالاها و خدمات اين فروشگاه، داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات کشوری می باشد.»

آخرین بلاگ ها

١٤٠٢/٠٦/١٢
حسين يعسوبي
١٣٩٩/١١/١٩
عليرضا عظيم زاده
١٣٩٩/٠٩/١٩
دكتر عليرضا ناصرصدرآبادي
١٣٩٩/٠٢/٣٠
حسين يعسوبي
١٣٩٩/٠١/٠٩
حسين يعسوبي
١٣٩٨/٠٨/٢١
حسين يعسوبي

توجه: خرید اینترنتی تنها در همین سایت قدیمی امکان پذیر است. لطفا از همینجا اقدام فرمایید.

توجه: تا اطلاع بعدی، اداره پست از پذیرش بسته های پست سفارشی خودداری میکند و تنها بسته های پیشتاز ثبت و ارسال خواهد شد.

با توجه به حذف 40% تخفیف تخصیصی به ناشران از سوی اداره پست، نرخ تعرفه جدید سال 1401 پست فعلا به شرح زیر است:

  • نرخ بسته‌هاي پيشتاز كمتر از نيم كيلو به هر استاني 20000 تومان
  • نرخ بسته‌هاي پيشتاز از نيم تا يك كيلو به هر استاني 23000 تومان
  • نرخ بسته‌هاي پيشتاز از 1 تا 2 كيلو به هر استاني 25000 تومان
  • نرخ بسته‌هاي پيشتاز بيش از 2 كيلو، به‌ازاي هر كيلو 5000 به 25000 تومان افزوده مي‌شود 

.به محض تغییر در تعرفه های اداره پست، رقم ها اصلاح خواهد شد

هزینه پیک سفارشهای تهران نیز به عهده مشتری است.

لینک عضویت در کانال تلگرام انتشارات پندار پارس، ناشر کتابهای کامپیوتر و فنی مهندسی

 @pendarepars

صفحه اینستاگرام انتشارات پندار پارس: pendarepars.books

rss icon
تازه های نشر پندارپارس
  • تكنيك هاي عملياتي تست نفوذ مبتني بر Red Team
  • ساختمان داده و الگوريتم به زبان JavaScript
  • مقدمه اي بر Microsoft Power BI، رااهنماي عملي سلف سرويس تحليل داده ها (ويرايش سوم)
  • قدرت برنامه نويسي با VBA در Excel 2019، جلد 1 و 2
  • برنامه نويسي سمت سرويس دهنده در ويندوز
  • آموزش برنامه نويسي Python 3.9


رديف عنوان سال چاپ شابک تعداد
صفحه
قيمت با تخفیف قيمت پشت جلد
١ ١٤٠٢ ٠-١٨-٧٧٨٥-٦٢٢-٩٧٨ ٣١٤ ١٩٨٠٠٠ ٢٢٠٠٠٠
٢ ١٤٠٢ ٤-١٠-٧٧٨٥-٦٢٢-٩٧٨ ٢٤٠ ٢٢٥٠٠٠ ٢٥٠٠٠٠
٣ ١٤٠٢ ٣-١٧-٧٧٨٥-٦٢٢-٩٧٨ ٨٢٥ ٤٩٥٠٠٠ ٥٥٠٠٠٠
٤ ١٤٠٢ ٦-١٦-٧٧٨٥-٦٢٢-٩٧٨ ٤٦٠ ٣١٥٠٠٠ ٣٥٠٠٠٠
٥ ١٤٠١ ٢-١٤-٧٧٨٥-٦٢٢-٩٧٨ ٤٧٣ ٣١٥٠٠٠ ٣٥٠٠٠٠
٦ ١٤٠١ ٨-١٢-٧٧٨٥-٦٢٢-٩٧٨ ٣٣٠ ٢٢٥٠٠٠ ٢٥٠٠٠٠
٧ ١٤٠١ ١-١١-٧٧٨٥-٦٢٢-٩٧٨ ٣٠٠ ٢١٦٠٠٠ ٢٤٠٠٠٠
٨ ١٤٠١ ٠-٧٠-٨٢٠١-٦٠٠-٩٧٨ ١٣٢٠ ٢٥٠٠٠٠ ٢٥٠٠٠٠
٩ ١٤٠١ ١-٠٨-٧٧٨٥-٦٢٢-٩٧٨ ٧٩٠ ٤٢٣٠٠٠ ٤٧٠٠٠٠
١٠ ١٤٠١ ٨-٠٩-٧٧٨٥-٦٢٢-٩٧٨ ١٨٠ ٨٥٠٠٠ ٩٥٠٠٠
١١ ١٤٠١ ٤-٠٧-٧٧٨٥-٦٢٢-٩٧٨ ٥١٠ ٣١٥٠٠٠ ٣٥٠٠٠٠
١٢ ١٤٠١ ٧-٠٦-٧٧٨٥-٦٢٢-٩٧٨ ٣٠٨ ٢٠٧٠٠٠ ٢٣٠٠٠٠
١٣ ١٤٠١ ١-١٢-٨٩٨٩-٦٠٠-٩٧٨ ٢٠٠ ٩٠٠٠٠ ١٠٠٠٠٠
١٤ ١٤٠٠ ٩-٤-٩٨٠٤٧-٦٠٠-٩٧٨ ١٦٢ ٥٤٠٠٠ ٦٠٠٠٠
١٥ ١٤٠٠ ٣-٠٤-٧٧٨٥-٦٢٢-٩٧٨ ٢٤٠ ٢٤٣٠٠٠ ٢٧٠٠٠٠
١٦ ١٤٠٠ ١-٩٩-٨٢٠١-٦٠٠-٩٧٨ ٤٦٠ ٢٨٨٠٠٠ ٣٢٠٠٠٠
١٧ ١٤٠٠ ٢-٠١-٧٧٨٥-٦٢٢-٩٧٨ ٥١٤ ٢٢٥٠٠٠ ٢٥٠٠٠٠
١٨ ١٤٠٠ ٥-٠٠-٧٧٥٨-٦٢٢-٩٧٨ ١٢٢ ٦٧٥٠٠ ٧٥٠٠٠
١٩ ١٤٠٠ ٧-٥٤-٦٥٢٩-٦٠٠-٩٧٨ ٢١٠ ١٨٠٠٠٠ ٢٠٠٠٠٠
٢٠ ١٣٩٩ ٦-٩٤-٨٢٠١-٦٠٠-٩٧٨ ١١٢ ٧٦٥٠٠ ٨٥٠٠٠
٢١ ١٣٩٩ ٧-٩٧-٨٢٠١-٦٠٠-٩٧٨ ٤٩٠ ١٤٩٠٠٠ ١٧٠٠٠٠
٢٢ ١٣٩٩ ٩-٩٣-٨٢٠١-٦٠٠-٩٧٨ ١٦٦ ٨١٠٠٠ ٩٠٠٠٠
٢٣ ١٣٩٩ ٨-٩٠-٨٢٠١-٦٠٠-٩٧٨ ٤٥٠ ٨٦٠٠٠ ٩٥٠٠٠
٢٤ ١٣٩٩ ٥-٨٨-٨٢٠١-٦٠٠-٩٧٨ ١٢٦ ١١٢٥٠٠ ١٢٥٠٠٠
٢٥ ١٣٩٩ ٨-٨٧-٨٢٠١-٦٠٠-٩٧٨ ٥٧٢ ٣٥١٠٠٠ ٣٩٠٠٠٠
٢٦ ١٣٩٩ ٠-٨٣-٨٢٠١-٦٠٠-٩٧٨ ٢٤٨ ١٢١٥٠٠ ١٣٥٠٠٠
٢٧ ١٣٩٩ ٤-٨٥-٨٢٠١-٦٠٠-٩٧٨ ٣٣٠ ١٢٠٠٠٠ ١٣٥٠٠٠
٢٨ ١٣٩٩ ٧-٨٤-٨٢٠١-٦٠٠-٩٧٨ ٣٢٠ ٦٧٥٠٠ ٧٥٠٠٠
٢٩ ١٣٩٨ ٩-٨٠-٨٢٠١-٦٠٠-٩٧٨ ١١٠٠ ٥٠٤٠٠٠ ٥٦٠٠٠٠
٣٠ ١٣٩٨ ٣-٨٢-٨٢٠١-٦٠٠-٩٧٨ ٣٧٢ ٦٧٥٠٠ ٧٥٠٠٠
٣١ ١٣٩٨ ٦-٨١-٨٢٠١-٦٠٠-٩٧٨ ٤٩٦ ٣٥١٠٠٠ ٣٩٠٠٠٠
٣٢ ١٣٩٨ ٢-٧٦-٨٢٠١-٦٠٠-٩٧٨ ٤٤٠ ٢٤٠٠٠٠ ٢٧٠٠٠٠
٣٣ ١٣٩٨ ٣-٦٦-٨٢٠١-٦٠٠-٩٧٨ ٢٥٦ ٢٢٥٠٠٠ ٢٥٠٠٠٠
٣٤ ١٣٩٨ ٦-٧٨-٨٢٠١-٦٠٠-٩٧٨ ٤٠٢ ٢٧٩٠٠٠ ٣١٠٠٠٠
٣٥ ١٣٩٨ ٣-٧٩-٨٢٠١-٦٠٠-٩٧٨ ٢٠٠ ٨٥٠٠٠ ٩٥٠٠٠
٣٦ ١٣٩٨ ٨-٧٤-٨٢٠١-٦٠٠-٩٧٨ ٥٦٤ ٢٨٨٠٠٠ ٣٢٠٠٠٠
٣٧ ١٣٩٨ ٤-٧٢-٨٢٠١-٦٠٠-٩٧٨ ٤١٠ ٢٦١٠٠٠ ٢٩٠٠٠٠
٣٨ ١٣٩٨ ٧-٧١-٨٢٠١-٦٠٠-٩٧٨ ١٨٨ ١٥٠٠٠٠ ١٧٠٠٠٠
٣٩ ١٣٩٨ ٤-٦٩-٨٢٠١-٦٠٠-٩٧٨ ٣٤٠ ٢٢٥٠٠٠ ٢٥٠٠٠٠
٤٠ ١٣٩٨ ٧-٦٨-٨٢٠١-٦٠٠-٩٧٨ ٢٣٠ ٤٥٠٠٠ ٥٠٠٠٠
٤١ ١٣٩٧ ٦-٦٥-٨٢٠١-٦٠٠-٩٧٨ ٣٠٢ ١٨٠٠٠٠ ١٩٥٠٠٠
٤٢ ١٣٩٧ ٩-٦٤-٨٢٠١-٦٠٠-٩٧٨ ٢٠٢ ١٤٤٠٠٠ ١٦٠٠٠٠
٤٣ ١٣٩٧ ٥-٦٢-٨٢٠١-٦٠٠-٩٧٨ ١٢٢ ٢٩٠٠٠ ٣٤٠٠٠
٤٤ ١٣٩٦ ١-٦٠-٨٢٠١-٦٠٠-٩٧٨ ٣٥٢ ٢٤٣٠٠٠ ٢٧٠٠٠٠
٤٥ ١٣٩٦ ٨-٦١-٨٢٠١-٦٠٠-٩٧٨ ٨٩٠ ٢٥٠٠٠٠ ٢٨٠٠٠٠
٤٦ ١٣٩٦ ٨-٥٨-٨٢٠١-٦٠٠-٩٧٨ ٥٣٢ ٣٤٢٠٠٠ ٣٨٠٠٠٠
٤٧ ١٣٩٦ ١-٥٧-٨٢٠١-٦٠٠-٩٧٨ ١٣٤ ١٦٢٠٠ ١٨٠٠٠
٤٨ ١٣٩٦ ٤-٥٦-٨٢٠١-٦٠٠-٩٧٨ ٥٦٤ ٣١٥٠٠ ٣٥٠٠٠
٤٩ ١٣٩٦ ٣-٥٣-٨٢٠١-٦٠٠-٩٧٨ ٧٤٤ ٤٠٥٠٠٠ ٤٥٠٠٠٠
٥٠ ١٣٩٦ ٧-٥٥-٨٢٠١-٦٠٠-٩٧٨ ٢٢٤ ١٥٧٠٠٠ ١٧٥٠٠٠
٥١ ١٣٩٦ ٦-٥٢-٨٢٠١-٦٠٠-٩٧٨ ٤٦٠ ٢٨٨٠٠ ٣٢٠٠٠
٥٢ ١٣٩٦ ٢-٥٠-٨٢٠١-٦٠٠-٩٧٨ ٨٦٨ ١٣٥٠٠٠ ١٥٠٠٠٠
٥٣ ١٣٩٦ ٤-٤٣-٨٢٠١-٦٠٠-٩٧٨ ٥٠٦ ١٧٥٥٠٠ ١٩٥٠٠٠
٥٤ ١٣٩٦ ٨-٤٥-٨٢٠١-٦٠٠-٩٧٨ ٣٨٢ ٢٤٣٠٠٠ ٢٧٠٠٠٠
٥٥ ١٣٩٦ ٦-٤٩-٨٢٠١-٦٠٠-٩٧٨ ٢٨٦ ١٦٢٠٠٠ ١٨٠٠٠٠
٥٦ ١٣٩٦ ٥-٣٣-٨٢٠١-٦٠٠-٩٧٨ ٣٥٨ ١٩٨٠٠٠ ٢٢٠٠٠٠
٥٧ ١٣٩٦ ٩-٤٨-٨٢٠١-٦٠٠-٩٧٨ ٢٣٦ ٤٩٥٠٠ ٥٥٠٠٠
٥٨ ١٣٩٦ ٣-٤٩-٦٥٢٩-٦٠٠-٩٧٨ ٢٧٢ ١٢٣٠٠٠ ١٣٥٠٠٠
٥٩ ١٣٩٦ ٩-٢١-٦٥٢٩-٦٠٠-٩٧٨ ٢٣٤ ٨٥٠٠٠ ٩٥٠٠٠
٦٠ ١٣٩٦ ٧-٤٢-٨٢٠١-٦٠٠-٩٧٨ ٢٨٠ ٢٣٠٠٠٠ ٢٦٠٠٠٠
٦١ ١٣٩٦ ١-٤٤-٨٢٠١-٦٠٠-٩٧٨ ٢٠٠ ١٨٠٠٠٠ ٢٠٠٠٠٠
٦٢ ١٣٩٦ ٠-٣٨-٨٢٠١-٦٠٠-٩٧٨ ١٧٠ ٨٥٠٠٠ ٩٥٠٠٠
٦٣ ١٣٩٦ ٣-٤٠-٨٢٠١-٦٠٠-٩٧٨ ٣٧٠ ١٩٨٠٠٠ ٢٢٠٠٠٠
٦٤ ١٣٩٦ ٧-٣٩-٨٢٠١-٦٠٠-٩٧٨ ٦٦٠ ٣٣٣٠٠٠ ٣٧٠٠٠٠
٦٥ ١٣٩٦ ٠-٤١-٨٢٠١-٦٠٠-٩٧٨ ٢٣٦ ١٢٤٠٠٠ ١٣٨٠٠٠
٦٦ ١٣٩٦ ٣-٣٧-٨٢٠١-٦٠٠-٩٧٨ ٣٣٠ ٢٠٧٠٠ ٢٣٠٠٠
٦٧ ١٣٩٦ ١-٣١-٨٢٠١-٦٠٠-٩٧٨ ٤٠٨ ٢٩٠٠٠ ٢٩٠٠٠
٦٨ ١٣٩٦ ٩-٣٥-٨٢٠١-٦٠٠-٩٧٨ ١١٢٢ ١٧١٠٠٠ ١٩٠٠٠٠
٦٩ ١٣٩٦ ٦-٣٦-٨٢٠١-٦٠٠-٩٧٨ ٨٠٠ ٣٨٢٥٠٠ ٤٢٥٠٠٠
٧٠ ١٣٩٦ ٨-٩٩-٦٥٢٩-٦٠٠-٩٧٨ ١٦٤ ٣٤٠٠٠ ٣٤٠٠٠
٧١ ١٣٩٦ ٨-٣٢-٨٢٠١-٦٠٠-٩٧٨ ١٩٠ ٤٩٥٠٠ ٥٥٠٠٠
٧٢ ١٣٩٥ ٥-٧-٩٤٧٥٥-٦٠٠-٩٧٨ ٢١٠ ١٦٢٠٠ ١٨٠٠٠
٧٣ ١٣٩٥ ٤-٢٧-٨٢٠١-٦٠٠-٩٧٨ ٤٢٤ ٢٥٢٠٠٠ ٢٨٠٠٠٠
٧٤ ١٣٩٥ ٤-٥٥-٦٥٢٩-٦٠٠-٩٧٨ ١٦٢ ١٥٧٥٠٠ ١٧٥٠٠٠
٧٥ ١٣٩٥ ١-٢٨-٨٢٠١-٦٠٠-٩٧٨ ٢٣٠ ١٩٨٠٠٠ ٢٢٠٠٠٠
٧٦ ١٣٩٥ ٨-٢٩-٨٢٠١-٦٠٠-٩٧٨ ٥٦٦ ٢٦١٠٠٠ ٢٩٠٠٠٠
٧٧ ١٣٩٥ ٧-٢٦-٨٢٠١-٦٠٠-٩٧٨ ٤٤٤ ٢٦٥٥٠٠ ٢٩٥٠٠٠
٧٨ ١٣٩٥ ٠-٢٥-٨٢٠١-٦٠٠-٩٧٨ ٢٧٢ ٢٣٠٠٠٠ ٢٥٥٠٠٠
٧٩ ١٣٩٥ ١-٠٢-٨٢٠١-٦٠٠-٩٧٨ ٢٩٤ ٨٥٥٠٠ ٩٥٠٠٠
٨٠ ١٣٩٥ ٦-٢٣-٨٢٠١-٦٠٠-٩٧٨ ٥٨٤ ٦٧٥٠٠ ٧٥٠٠٠
٨١ ١٣٩٥ ٧-١٣-٨٢٠١-٦٠٠-٩٧٨ ٢٨٠ ٢١٦٠٠ ٢٤٠٠٠
٨٢ ١٣٩٥ ٣-٢٤-٨٢٠١-٦٠٠-٩٧٨ ١٢٦٢ ٥٧٦٠٠٠ ٦٤٠٠٠٠
٨٣ ١٣٩٥ ٩-٢٢-٨٢٠١-٦٠٠-٩٧٨ ٤٠٠ ٢٢٥٠٠ ٢٥٠٠٠
٨٤ ١٣٩٥ ٩-١٩-٨٢٠١-٦٠٠-٩٧٨ ٢٦٦ ٢١٠٠٠٠ ٢٣٥٠٠٠
٨٥ ١٣٩٥ ٢-٢١-٨٢٠١-٦٠٠-٩٧٨ ٣٤٤ ٦٥٠٠٠ ٧٥٠٠٠
٨٦ ١٣٩٥ ٤-١٤-٨٢٠١-٦٠٠-٩٧٨ ١٥٨ ٦٧٥٠٠ ٧٥٠٠٠
٨٧ ١٣٩٥ ٥-٢٠-٨٢٠١-٦٠٠-٩٧٨ ٢٠٠ ٨٥٠٠٠ ٩٥٠٠٠
٨٨ ١٣٩٥ ١-١٥-٨٢٠١-٦٠٠-٩٧٨ ٣٢٨ ٢٤٣٠٠٠ ٢٧٠٠٠٠
٨٩ ١٣٩٥ ٢-١٨-٨٢٠١-٦٠٠-٩٧٨ ٣١٠ ١١٧٠٠٠ ١٣٠٠٠٠
٩٠ ١٣٩٥ ٥-١٧-٨٢٠١-٦٠٠-٩٧٨ ٢٦٠ ١٢٦٠٠٠ ١٤٠٠٠٠
٩١ ١٣٩٥ ٨-١٦-٨٢٠١-٦٠٠-٩٧٨ ١٦٠ ٥٤٠٠٠ ٦٠٠٠٠
٩٢ ١٣٩٥ ٠-١٢-٨٢٠١-٦٠٠-٩٧٨ ٤٩٨ ٨٠٠٠٠ ٨٩٠٠٠
٩٣ ١٣٩٥ ١-٤٦-٢٩٨٩-٩٦٤-٩٧٨ ٢٢٤ ١٩٨٠٠٠ ٢٢٠٠٠٠
٩٤ ١٣٩٥ ٦-١٠-٨٢٠١-٦٠٠-٩٧٨ ٤٢٨ ١٥٧٠٠٠ ١٧٥٠٠٠
٩٥ ١٣٩٥ ٨-٠٣-٨٢٠١-٦٠٠-٩٧٨ ٢١٢ ٣٠٦٠٠ ٣٤٠٠٠
٩٦ ١٣٩٥ ٣-٠٨-٨٢٠١-٦٠٠-٩٧٨ ٣٧٨ ٢٨٨٠٠٠ ٣٢٠٠٠٠
٩٧ ١٣٩٥ ٩-٠٦-٨٢٠١-٦٠٠-٩٧٨ ٤٤٠ ١٩٨٠٠٠ ٢٢٠٠٠٠
٩٨ ١٣٩٥ ٥-٠٤-٨٢٠١-٦٠٠-٩٧٨ ٢٧٨ ١٢٦٠٠٠ ١٤٠٠٠٠
٩٩ ١٣٩٥ ٢-٠٥-٨٢٠١-٦٠٠-٩٧٨ ٢٤٢ ١٥٧٥٠٠ ١٧٥٠٠٠
١٠٠ ١٣٩٥ ٧-٦٧-٦٥٢٩-٦٠٠-٩٧٨ ١٦٠ ١٤٨٠٠٠ ١٦٥٠٠٠
١٠١ ١٣٩٥ ٥-٦١-٦٥٢٩-٦٠٠-٩٧٨ ١٨٤ ١٥٣٠٠٠ ١٧٠٠٠٠
١٠٢ ١٣٩٤ ١-٧٢-٦٥٢٩-٦٠٠-٩٧٨ ٧٤٠ ٢٢٥٠٠٠ ٢٥٠٠٠٠
١٠٣ ١٣٩٤ ٤-٩٧-٦٥٢٩-٦٠٠-٩٧٨ ٢٣٢ ٨٥٠٠٠ ٩٥٠٠٠
١٠٤ ١٣٩٤ ٨-٧٣-٦٥٢٩-٦٠٠-٩٧٨ ٢١٤ ٨٥٠٠٠ ٩٥٠٠٠
١٠٥ ١٣٩٤ ٧-٩٦-٦٥٢٩-٦٠٠-٩٧٨ ٢٣٠ ٤٩٥٠٠ ٥٥٠٠٠
١٠٦ ١٣٩٤ ٠-٦٦-٦٥٢٩-٦٠٠-٩٧٨ ٣٦٠ ٢٦١٠٠ ٢٩٠٠٠
١٠٧ ١٣٩٤ ٢-٦٢-٦٥٢٩-٦٠٠-٩٧٨ ٧٢٠ ٣١٥٠٠٠ ٣٥٠٠٠٠
١٠٨ ١٣٩٤ ٣-٥٢-٦٥٢٩-٦٠٠-٩٧٨ ٤٧٦ ٢٩٧٠٠٠ ٣٣٠٠٠٠
١٠٩ ١٣٩٤ ٦-٩٣-٦٥٢٩-٦٠٠-٩٧٨ ٢٤٤ ٥٠٤٠٠ ٥٦٠٠٠
١١٠ ١٣٩٤ ٩-٩٢-٦٥٢٩-٦٠٠-٩٧٨ ٤٩٦ ١٩٨٠٠٠ ٢٢٠٠٠٠
١١١ ١٣٩٤ ٣-٩٤-٦٥٢٩-٦٠٠-٩٧٨ ٢٨٨ ١٩٨٠٠٠ ٢٢٠٠٠٠
١١٢ ١٣٩٤ ٩-٨٩-٦٥٢٩-٦٠٠-٩٧٨ ٤٠٠ ٢٥٢٠٠٠ ٢٨٠٠٠٠
١١٣ ١٣٩٤ ٢-٨٨-٦٥٢٩-٦٠٠-٩٧٨ ٤٧٤ ٣٣٠٠٠٠ ٣٧٠٠٠٠
١١٤ ١٣٩٤ ٥-٨٧-٦٥٢٩-٦٠٠-٩٧٨ ٣٢٠ ٨٥٠٠٠ ٩٥٠٠٠
١١٥ ١٣٩٤ ٠-٩٥-٦٥٢٩-٦٠٠-٩٧٨ ٢٠٨ ٣١٥٠٠ ٣٥٠٠٠
١١٦ ١٣٩٤ ٨-٨٦-٦٥٢٩-٦٠٠-٩٧٨ ٣٣٠ ٢٤٣٠٠٠ ٢٧٠٠٠٠
١١٧ ١٣٩٤ ١-٨٥-٦٥٢٩-٦٠٠-٩٧٨ ١٠٨ ١٠٨٠٠ ١٢٠٠٠
١١٨ ١٣٩٤ ٤-٨٤-٦٥٢٩-٦٠٠-٩٧٨ ١٩٢ ٨٥٠٠٠ ٩٥٠٠٠
١١٩ ١٣٩٤ ٦-٨٠-٦٥٢٩-٦٠٠-٩٧٨ ٢٢٤ ٨٥٠٠٠ ٩٥٠٠٠
١٢٠ ١٣٩٤ ٢-٧٥-٦٥٢٩-٦٠٠-٩٧٨ ٣٦٠ ١٤٩٠٠٠ ١٧٠٠٠٠
١٢١ ١٣٩٤ ٦-٢٥-٢٩٨٩-٩٦٤-٩٧٨ ٥٢٠ ٣٧٨٠٠٠ ٤٢٠٠٠٠
١٢٢ ١٣٩٤ ٣-٨١-٦٥٢٩-٦٠٠-٩٧٨ ٣٨٢ ٢٦١٠٠٠ ٢٩٠٠٠٠
١٢٣ ١٣٩٤ ٠-٨٢-٦٥٢٩-٦٠٠-٩٧٨ ٢٨٧ ١٧٥٥٠ ١٩٥٠٠
١٢٤ ١٣٩٤ ٥-٧٤-٦٥٢٩-٦٠٠-٩٧٨ ١٨٠ ٨٥٠٠٠ ٩٥٠٠٠
١٢٥ ١٣٩٤ ٠-٧٩-٦٥٢٩-٦٠٠-٩٧٨ ٢٨٢ ١٥٧٥٠٠ ١٧٥٠٠٠
١٢٦ ١٣٩٤ ٩-٧٦-٦٥٢٩-٦٠٠-٩٧٨ ١٧٠ ٨٥٠٠٠ ٩٥٠٠٠
١٢٧ ١٣٩٤ ٣-٧٨-٦٥٢٩-٦٠٠-٩٧٨ ٤٠٠ ١٥٧٥٠٠ ١٧٥٠٠٠
١٢٨ ١٣٩٤ ٦-٧٧-٦٥٢٩-٦٠٠-٩٧٨ ١٥٤ ١٢٦٠٠٠ ١٤٠٠٠٠
١٢٩ ١٣٩٤ ٤-٤٥-٢٩٨٩-٩٦٤-٩٧٨ ٤٣٢ ١٠٨٠٠٠ ١٢٠٠٠٠
١٣٠ ١٣٩٤ ٧-٠٤-٢٠١٤-٦٠٠-٩٧٨ ٢٥٥ ١٥٠٠٠ ١٥٠٠٠
١٣١ ١٣٩٣ ٠-٨٥-٢٩٨٩-٩٦٤-٩٧٨ ٧٧٢ ٣٨٧٠٠ ٤٣٠٠٠
١٣٢ ١٣٩٣ ٣-٦٨-٢٩٨٩-٩٦٤-٩٧٨ ٨٥٨ ٢٢٥٠٠٠ ٢٥٠٠٠٠
١٣٣ ١٣٩٣ ١-٦٩-٦٥٢٩-٦٠٠-٩٧٨ ٤٧٢ ٢٨٠٠٠ ٢٨٠٠٠
١٣٤ ١٣٩٣ ٤-٧١-٦٥٢٩-٦٠٠-٩٧٨ ٣٢٨ ١٤٤٠٠٠ ١٦٠٠٠٠
١٣٥ ١٣٩٣ ٤-٦٨-٦٥٢٩-٦٠٠-٩٧٨ ٢٥٢ ١٧١٠٠٠ ١٩٠٠٠٠
١٣٦ ١٣٩٣ ٤-١٣-٦٥٢٩-٦٠٠-٩٧٨ ٢٨٨ ٢٢٥٠٠٠ ٢٥٠٠٠٠
١٣٧ ١٣٩٣ ٣-٦٥-٦٥٢٩-٦٠٠-٩٧٨ ٢٦٤ ٤٩٥٠٠ ٥٥٠٠٠
١٣٨ ١٣٩٣ ٦-٦٤-٦٥٢٩-٦٠٠-٩٧٨ ٢٠٨ ٤٩٥٠٠ ٩٥٠٠٠
١٣٩ ١٣٩٣ ٩-٦٣-٦٥٢٩-٦٠٠-٩٧٨ ١٦٨ ٨٥٥٠٠ ٩٥٠٠٠
١٤٠ ١٣٩٣ ٠-١٤-٢٩٨٩-٩٦٤-٩٧٨ ٤٦٤ ١٩٨٠٠٠ ٢٢٠٠٠٠
١٤١ ١٣٩٣ ١-١٧-٢٩٨٩-٩٦٤-٩٧٨ ٤٠٠ ١٥٧٠٠٠ ١٧٥٠٠٠
١٤٢ ١٣٩٣ ٣-٥٥-٢٩٨٩-٩٦٤-٩٧٨ ١٩٢ ١٣٥٠٠ ١٣٥٠٠
١٤٣ ١٣٩٣ ٥-٥٨-٦٥٢٩-٦٠٠-٩٧٨ ٦٩٦ ٣٨٧٠٠ ٤٣٠٠٠
١٤٤ ١٣٩٣ ٢-٥٩-٦٥٢٩-٦٠٠-٩٧٨ ١٨٠ ١١٧٠٠ ١٣٠٠٠
١٤٥ ١٣٩٣ ٨-٦٠-٦٥٢٩-٦٠٠-٩٧٨ ٢٥٦ ٨٥٥٠٠ ٩٥٠٠٠
١٤٦ ١٣٩٣ ٦-٥١-٦٥٢٩-٦٠٠-٩٧٨ ٥١٦ ٣٠١٥٠ ٣٣٥٠٠
١٤٧ ١٣٩٣ ٨-٥٧-٦٥٢٩-٦٠٠-٩٧٨ ٢١٢ ٨٥٠٠٠ ٩٥٠٠٠
١٤٨ ١٣٩٣ ١-٥٦-٦٥٢٩-٦٠٠-٩٧٨ ٥٥٢ ٣٣٣٠٠٠ ٣٧٠٠٠٠
١٤٩ ١٣٩٣ ٩-٥٠-٦٥٢٩-٦٠٠-٩٧٨ ٢٤٠ ٤٩٥٠٠ ٥٥٠٠٠
١٥٠ ١٣٩٣ ٢-٤٦-٦٥٢٩-٦٠٠-٩٧٨ ٢٠٠ ١٢٢٤٠ ١٣٦٠٠
١٥١ ١٣٩٢ ٥-٤٥-٦٥٢٩-٦٠٠-٩٧٨ ٢٨٠ ١٩٨٠٠٠ ٢٢٠٠٠٠
١٥٢ ١٣٩٢ ٦-٣٥-٦٥٢٩-٦٠٠-٩٧٨ ٣٩٢ ٢٠٧٠٠ ٢٣٠٠٠
١٥٣ ١٣٩٢ ٩-٤٧-٦٥٢٩-٦٠٠-٩٧٨ ٦٠٠ ٢٢٥٠٠٠ ٢٥٠٠٠٠
١٥٤ ١٣٩٢ ٩-٠٥-٦٥٢٩-٦٠٠-٩٧٨ ٦٤٠ ٨٥٠٠٠ ٩٥٠٠٠
١٥٥ ١٣٩٢ ٩-٨٢-٢٩٨٩-٩٦٤-٩٧٨ ٤١٦ ١٥٧٠٠٠ ١٧٥٠٠٠
١٥٦ ١٣٩٢ ٢-٥٢-٢٩٨٩-٩٦٤-٩٧٨ ٧٢٨ ١٤٤٠٠٠ ١٦٠٠٠٠
١٥٧ ١٣٩٢ ٨-٤٤-٦٥٢٩-٦٠٠-٩٧٨ ٣١٢ ١٧٥٥٠٠ ١٩٥٠٠٠
١٥٨ ١٣٩٢ ٤-٤٢-٦٥٢٩-٦٠٠-٩٧٨ ٤١٦ ٢٨٥٠٠٠ ٣٢٠٠٠٠
١٥٩ ١٣٩٢ ٧-٤١-٦٥٢٩-٦٠٠-٩٧٨ ١٤٤ ٥٠٠٠٠ ٥٥٠٠٠
١٦٠ ١٣٩٢ ١-٤٣-٦٥٢٩-٦٠٠-٩٧٨ ٢٣٢ ٤٩٥٠٠ ٥٥٠٠٠
١٦١ ١٣٩٢ ٣-٢٣-٦٥٢٩-٦٠٠-٩٧٨ ٥٧٦ ٢٨٨٠٠ ٣٢٠٠٠
١٦٢ ١٣٩٢ ٢-٣٣-٦٥٢٩-٦٠٠-٩٧٨ ٣٨٠ ٢٤٣٠٠ ٢٧٠٠٠
١٦٣ ١٣٩٢ ٥-٣٢-٦٥٢٩-٦٠٠-٩٧٨ ٢٩٦ ٥٢٢٠٠ ٥٨٠٠٠
١٦٤ ١٣٩٢ ٩-٣٤-٦٥٢٩-٦٠٠-٩٧٨ ٤١٦ ٢٠٧٠٠ ٢٣٠٠٠
١٦٥ ١٣٩٢ ٦-٠٦-٦٥٢٩-٦٠٠-٩٧٨ ٥٢٨ ٨٥٠٠٠ ٩٥٠٠٠
١٦٦ ١٣٩٢ ٥-٢٩-٦٥٢٩-٦٠٠-٩٧٨ ٤٨٤ ٢٦١٠٠ ٢٩٠٠٠
١٦٧ ١٣٩٢ ١-٣٠-٦٥٢٩-٦٠٠-٩٧٨ ٥٧٢ ٣٨٢٥٠٠ ٤٢٥٠٠٠
١٦٨ ١٣٩٢ ٤-٥٨-٢٩٨٩-٩٦٤-٩٧٨ ٥٤٤ ٣٤٠٠٠٠ ٣٨٠٠٠٠
١٦٩ ١٣٩٢ ٧-٢٨-٢٩٨٩-٩٦٤-٩٧٨ ٨٣٦ ٤٠٥٠٠٠ ٤٥٠٠٠٠
١٧٠ ١٣٩٢ ٤-٨٧-٢٩٨٩-٩٦٤-٩٧٨ ٦١٦ ٢٥٢٠٠ ٢٨٠٠٠
١٧١ ١٣٩٢ ٨-٧٦-٢٩٨٩-٩٦٤-٩٧٨ ٢٧٢ ٥٠٠٠٠ ٥٥٠٠٠
١٧٢ ١٣٩٢ ٩-٧٩-٢٩٨٩-٩٦٤-٩٧٨ ٨٤٨ ٤٩٥٠٠٠ ٥٥٠٠٠٠
١٧٣ ١٣٩٢ ٨-٤٧-٢٩٨٩-٩٦٤-٩٧٨ ٥٠٤ ٢٠٧٠٠ ٢٣٠٠٠
١٧٤ ١٣٩٢ ١-٠١-٦٥٢٩-٦٠٠-٩٧٨ ٥١٢ ٢٠٧٠٠ ٢٣٠٠٠
١٧٥ ١٣٩٢ ٩-٢٤-٢٩٨٩-٩٦٤-٩٧٨ ٣٤٠ ١٥٥٠٠٠ ١٧٥٠٠٠
١٧٦ ١٣٩٢ ٥-١٦-٦٥٢٩-٦٠٠-٩٧٨ ٢٠٨ ١٣٥٠٠ ١٥٠٠٠
١٧٧ ١٣٩٢ ٠-٣٧-٦٥٢٩-٦٠٠-٩٧٨ ١٠١٦ ١١٧٠٠٠ ١٣٠٠٠٠
١٧٨ ١٣٩١ ٧-١٥-٢٩٨٩-٩٦٤-٩٧٨ ٤٨٠ ١٩٨٠٠٠ ٢٢٠٠٠٠
١٧٩ ١٣٩١ ٨-١٨-٢٩٨٩-٩٦٤-٩٧٨ ٣٤٤ ١١٧٠٠٠ ١٣٠٠٠٠
١٨٠ ١٣٩١ ١-٢٠-٢٩٨٩-٩٦٤-٩٧٨ ٤٢٨ ١٥٧٠٠٠ ١٧٥٠٠٠
١٨١ ١٣٩١ ٦-٧٠-٢٩٨٩-٩٦٤-٩٧٨ ٢٦٤ ٣٠٦٠٠ ٣٤٠٠٠
١٨٢ ١٣٩١ ٨-٠٢-٦٥٢٩-٦٠٠-٩٧٨ ٦٧٢ ٢٠٧٠٠ ٢٣٠٠٠
١٨٣ ١٣٩١ ٦-٢٢-٦٥٢٩-٦٠٠-٩٧٨ ٣٣٦ ١١٧٠٠٠ ١٣٠٠٠٠
١٨٤ ١٣٩١ ٤-٢٦-٦٥٢٩-٦٠٠-٩٧٨ ١٨٤ ٦٧٥٠٠ ٧٥٠٠٠
١٨٥ ١٣٩١ ٣-٨٤-٢٩٨٩-٩٦٤-٩٧٨ ٢١٦ ٨٨٢٠ ٩٨٠٠
١٨٦ ١٣٩١ ٧-٢٥-٦٥٢٩-٦٠٠-٩٧٨ ٢٤٨ ٨٥٠٠٠ ٩٥٠٠٠
١٨٧ ١٣٩١ ٦-١٩-٦٥٢٩-٦٠٠-٩٧٨ ١٩٢ ٨٥٠٠٠ ٩٥٠٠٠
١٨٨ ١٣٩١ ٩-٥٣-٢٩٨٩-٩٦٤-٩٧٨ ٨٠٨ ٩٠٥٠٠ ٩٥٠٠٠
١٨٩ ١٣٩١ ٠-٦٩-٢٩٨٩-٩٦٤-٩٧٨ ٣٠٤ ١١٧٠٠٠ ١٣٠٠٠٠
١٩٠ ١٣٩١ ٤-٦١-٢٩٨٩-٩٦٤-٩٧٨ ٦٣٢ ٢٣٠٠٠ ٢٣٠٠٠
١٩١ ١٣٩١ ٧-١٢-٦٥٢٩-٦٠٠-٩٧٨ ٦٩٦ ١٥٥٠٠٠ ١٧٥٠٠٠
١٩٢ ١٣٩١ ٨-١٥-٦٥٢٩-٦٠٠-٩٧٨ ٣٧٦ ١٩٨٠٠ ٢٢٠٠٠
١٩٣ ١٣٩١ ١-١٤-٦٥٢٩-٦٠٠-٩٧٨ ٥٧٦ ٥٠٠٠٠ ٥٥٠٠٠
١٩٤ ١٣٩١ ٢-٢٠-٦٥٢٩-٦٠٠-٩٧٨ ١٤٤ ٥٠٠٠٠ ٥٥٠٠٠
١٩٥ ١٣٩١ ٢-١٧-٦٥٢٩-٦٠٠-٩٧٨ ٤٠٠ ٢٠٠٠٠ ٢٢٠٠٠
١٩٦ ١٣٩٠ ٧-٠٩-٦٥٢٩-٦٠٠-٩٧٨ ٣٠٤ ٨٥٥٠٠ ٩٥٠٠٠
١٩٧ ١٣٩٠ ٨-٨٩-٢٩٨٩-٩٦٤-٩٧٨ ٣٢٨ ٨٥٠٠٠ ٩٥٠٠٠
١٩٨ ١٣٩٠ ٠-٠٨-٦٥٢٩-٦٠٠-٩٧٨ ١٦٠ ١٨٠٠٠ ٢٣٠٠٠
١٩٩ ١٣٩٠ ٤-٠٠-٦٥٢٩-٦٠٠-٩٧٨ ١٦٠ ١٨٠٠٠ ٢٢٠٠٠
٢٠٠ ١٣٩٠ ٦-٨٣-٢٩٨٩-٩٦٤-٩٧٨ ٥٦٠ ١٣٣٢٠ ١٤٨٠٠
٢٠١ ١٣٩٠ ٦-٦٧-٢٩٨٩-٩٦٤-٩٧٨ ٤٧٢ ١٠٨٠٠ ١٢٠٠٠
٢٠٢ ١٣٩٠ ٧-٨٦-٢٩٨٩-٩٦٤-٩٧٨ ٢٧٢ ٧٦٥٠ ٨٥٠٠
٢٠٣ ١٣٩٠ ١-٦٢-٢٩٨٩-٩٦٤-٩٧٨ ٦٢٤ ٣٠٠٠٠ ٣٥٠٠٠
٢٠٤ ١٣٩٠ ٢-٨١-٢٩٨٩-٩٦٤-٩٧٨ ١٤٤ ٢٠٠٠٠ ٢٢٠٠٠
٢٠٥ ١٣٩٠ ٥-٨٠-٢٩٨٩-٩٦٤-٩٧٨ ٦٠٠ ٣٥١٠٠ ٣٩٠٠٠
٢٠٦ ١٣٩٠ ٥-٤٨-٢٩٨٩-٩٦٤-٩٧٨ ٥٧٦ ٣٧٨٠٠ ٤٢٠٠٠
٢٠٧ ١٣٩٠ ٦-٠٩-٢٩٨٩-٩٦٤-٩٧٨ ٦٠٠ ١٣٣٢٠ ١٤٨٠٠
٢٠٨ ١٣٩٠ ٥-٧٧-٢٩٨٩-٩٦٤-٩٧٨ ٢٨٨ ٣٠٠٠٠ ٣٠٠٠٠
٢٠٩ ١٣٩٠ ١-٥٩-٢٩٨٩-٩٦٤-٩٧٨ ١٨٤ ١٨٠٠٠ ٢٢٠٠٠
٢١٠ ١٣٩٠ ٢-٦٥-٢٩٨٩-٩٦٤-٩٧٨ ٤٢٤ ١٠٦٢٠٠ ١١٨٠٠٠
٢١١ ١٣٩٠ ٩-٦٦-٢٩٨٩-٩٦٤-٩٧٨ ٤٠٠ ٩٩٠٠ ١١٠٠٠
٢١٢ ١٣٩٠ ٢-٠٤-٦٥٢٩-٦٠٠-٩٧٨ ٩٦ ٤٥٠٠ ٥٠٠٠
٢١٣ ١٣٩٠ ٥-٦٤-٢٩٨٩-٩٦٤-٩٧٨ ٦١٦ ٧٢٠٠٠ ٨٠٠٠٠
٢١٤ ١٣٩٠ ١-٨٨-٢٩٨٩-٩٦٤-٩٧٨ ٢٠٨ ٨٥٠٠٠ ٩٥٠٠٠
٢١٥ ١٣٩٠ ٧-٦٠-٢٩٨٩-٩٦٤-٩٧٨ ٣٣٦ ١٧١٠٠ ١٩٠٠٠
٢١٦ ١٣٨٩ ٧-٥٧-٢٩٨٩-٩٦٤-٩٧٨ ٢٨٨ ٦٥٠٠٠ ٧٥٠٠٠
٢١٧ ١٣٨٩ ٥-٣٥-٢٩٨٩-٩٦٤-٩٧٨ ١٧٦ ٥٠٠٠٠ ٥٥٠٠٠
٢١٨ ١٣٨٩ ٢-١٠-٢٩٨٩-٩٦٤-٩٧٨ ٣١٢ ٥٨٥٠ ٦٥٠٠
٢١٩ ١٣٨٩ ٦-٤١-٢٩٨٩-٩٦٤-٩٧٨ ٣٣٦ ٣٤٠٠٠ ٣٤٠٠٠
٢٢٠ ١٣٨٩ ٠-٥٦-٢٩٨٩-٩٦٤-٩٧٨ ٤٢٢ ١٥٧٠٠٠ ١٧٥٠٠٠
٢٢١ ١٣٨٩ ٥-٥١-٢٩٨٩-٩٦٤-٩٧٨ ٦٧٦ ١٣٠٥٠ ١٤٥٠٠
٢٢٢ ١٣٨٨ ١-٣٣-٢٩٨٩-٩٦٤-٩٧٨ ١٧٦ ١٥٠٠٠ ٢٢٠٠٠
٢٢٣ ١٣٨٨ ٥-١٩-٢٩٨٩-٩٦٤-٩٧٨ ٢٧٢ ١١٧٠٠٠ ١٣٠٠٠٠
٢٢٤ ١٣٨٨ ٤-١٦-٢٩٨٩-٩٦٤-٩٧٨ ٥٨٤ ٣٠٦٠٠ ٣٤٠٠٠
٢٢٥ ١٣٨٨ ٣-٤٢-٢٩٨٩-٩٦٤-٩٧٨ ١٧٦ ٤٥٠٠٠ ٥٥٠٠٠
٢٢٦ ١٣٨٨ ٤-٣٢-٢٩٨٩-٩٦٤-٩٧٨ ٣٤١ ٦٣٠٠ ٧٠٠٠
٢٢٧ ١٣٨٨ ٦-٣٨-٢٩٨٩-٩٦٤-٩٧٨ ٣٩٢ ٦٧٥٠ ٧٥٠٠
٢٢٨ ١٣٨٨ ٧-٣١-٢٩٨٩-٩٦٤-٩٧٨ ٥٥٢ ١٩٠٠٠ ٢٣٠٠٠
٢٢٩ ١٣٨٧ ٥-٢٢-٢٩٨٩-٩٦٤-٩٧٨ ١٦٨ ٤٩٠٠٠ ٥٤٠٠٠
٢٣٠ ١٣٨٧ ٤-٢٩-٢٩٨٩-٩٦٤-٩٧٨ ٢٠٠ ٢٧٠٠ ٣٠٠٠
٢٣١ ١٣٨٧ ٠-٣٠-٢٩٨٩-٩٦٤-٩٧٨ ١٤٤ ٤٠٥٠ ٤٥٠٠
٢٣٢ ١٣٨٧ ٢-٢٣-٢٩٨٩-٩٦٤-٩٧٨ ١٣٨ ١٨٠٠ ٢٠٠٠
٢٣٣ ١٣٨٧ ٦-١٢-٢٩٨٩-٩٦٤-٩٧٨ ١٦٨ ٢٢٥٠ ٢٥٠٠
٢٣٤ ١٣٨٧ ٣-١٣-٢٩٨٩-٩٦٤-٩٧٨ ٢٤٨ ٣١٥٠ ٣٥٠٠
٢٣٥ ١٣٨٧ ٦-٣-٩٦٦٦٠-٩٦٤-٩٧٨ ٦٠٠ ٧٦٥٠ ٨٥٠٠
٢٣٦ ١٣٨٦ ٤-٠٣-٢٩٨٩-٩٦٤-٩٧٨ ١٥٢ ١٨٠٠ ٢٠٠٠
٢٣٧ ١٣٨٦ ٩-٠٨-٢٩٨٩-٩٦٤-٩٧٨ ٢٣٢ ٢٢٥٠ ٢٥٠٠
٢٣٨ ١٣٨٦ ٨-٠٥-٢٩٨٩-٩٦٤-٩٧٨ ٣٤٤ ٣١٥٠ ٣٥٠٠
٢٣٩ ١٣٨٦ ١-٠٤-٢٩٨٩-٩٦٤-٩٧٨ ١٤٤ ١٩٨٠ ٢٢٠٠
٢٤٠ ١٣٨٦ ٧-٨-٩٦٦٦٠-٩٦٤-٩٧٨ ١٢٢ ١٠٨٠ ١٢٠٠
٢٤١ ١٣٨٦ ٠-٠١-٢٩٨٩-٩٦٤-٩٧٨ ٢٠٠ ٤٠٥٠ ٤٥٠٠
٢٤٢ ١٣٨٦ ٩-١١-٢٩٨٩-٩٦٤-٩٧٨ ٢٠٠ ١٣٥٠ ١٥٠٠
٢٤٣ ١٣٨٦ ٣-٠٠-٢٩٨٩-٩٦٤-٩٧٨ ٣٢٦ ٣١٥٠ ٣٥٠٠
٢٤٤ ١٣٨٥ ٩-٧-٩٦٦٦٠-٩٦٤-٩٧٨ ٤٣٤ ١٥٠٠٠٠ ١٧٥٠٠٠
٢٤٥ ١٣٨٥ ٠-٦-٩٦٦٦٠-٩٦٤-٩٧٨ ٢٠٨ ٥٠٠٠ ٥٠٠٠
٢٤٦ ١٣٨٥ ٢-٥-٩٦٦٦٠-٩٦٤-٩٧٨ ٢٠٨ ٥٠٠٠ ٥٠٠٠
٢٤٧ ١٣٨٥ ٤-٤-٩٦٦٦٠-٩٦٤-٩٧٨ ٢٨٨ ٢٧٠٠ ٣٠٠٠
٢٤٨ ١٣٨٤ ١-٠-٩٦٦٦٠-٩٦٤-٩٧٨ ٢٤٨ ١٩٨٠ ٢٢٠٠
کلیه حقوق این وبسایت برای انتشارات پندارپارس محفوظ می باشد. © 2015
developed by: