جستجو در پندار پارس go
header
شنبه ٥ فروردين ١٤٠٢ ٠٢:٠٣:٠١
ekup.ir
book code
دوره های آموزشی
فیلمهای آموزشی
دانلود سورس کُد
همکاری
آخرین اخبار
پيشنهاد موضوع

«همه ی كالاها و خدمات اين فروشگاه، داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات کشوری می باشد.»

آخرین بلاگ ها

١٣٩٩/١١/١٩
عليرضا عظيم زاده
١٣٩٩/٠٩/١٩
دكتر عليرضا ناصرصدرآبادي
١٣٩٩/٠٢/٣٠
حسين يعسوبي
١٣٩٩/٠١/٠٩
حسين يعسوبي
١٣٩٨/٠٨/٢١
حسين يعسوبي
١٣٩٨/٠٨/٢٠
حسين يعسوبي

توجه: تا اطلاع بعدی، اداره پست از پذیرش بسته های پست سفارشی خودداری میکند و تنها بسته های پیشتاز ثبت و ارسال خواهد شد.

با توجه به حذف 40% تخفیف تخصیصی به ناشران از سوی اداره پست، نرخ تعرفه جدید سال 1401 پست فعلا به شرح زیر است:

 • نرخ بسته‌هاي پيشتاز كمتر از نيم كيلو به هر استاني 20000 تومان
 • نرخ بسته‌هاي پيشتاز از نيم تا يك كيلو به هر استاني 23000 تومان
 • نرخ بسته‌هاي پيشتاز از 1 تا 2 كيلو به هر استاني 25000 تومان
 • نرخ بسته‌هاي پيشتاز بيش از 2 كيلو، به‌ازاي هر كيلو 5000 به 25000 تومان افزوده مي‌شود 

.به محض تغییر در تعرفه های اداره پست، رقم ها اصلاح خواهد شد

هزینه پیک سفارشهای تهران نیز به عهده مشتری است.

لینک عضویت در کانال تلگرام انتشارات پندار پارس، ناشر کتابهای کامپیوتر و فنی مهندسی

 @pendarepars

صفحه اینستاگرام انتشارات پندار پارس: pendarepars.books

rss icon
تازه های نشر پندارپارس
 • تكنيك هاي عملياتي تست نفوذ مبتني بر Red Team
 • مقدمه اي بر Microsoft Power BI، رااهنماي عملي سلف سرويس تحليل داده ها (ويرايش سوم)
 • قدرت برنامه نويسي با VBA در Excel 2019، جلد 1 و 2
 • برنامه نويسي سمت سرويس دهنده در ويندوز
 • آموزش برنامه نويسي Python 3.9
 • ساختمان داده و الگوريتم به زبان JavaScript
 • مديريت تداركات در پروژه هاي EPC
 • يادگيري ماشين
 • مهندسي معكوس نرم افزارهاي موبايل
 • رايانش مه در اينترنت اشياء (هوشمندي لبه)
 • آموزش React Router
 • آموزش گام به گام Microsoft Project 2019
 • مرجع كامل Excel 2019 - جلد 2- اكسل پيشرفته
 • مرجع كامل Excel 2019- جلد 1 - مقدماتي تا متوسط
 • اصول و روشهاي يادگيري علم داده
 • جاده يادگيري React


رديف عنوان سال چاپ شابک تعداد
صفحه
قيمت با تخفیف قيمت پشت جلد
١ ١٤٠١ ٨-١٢-٧٧٨٥-٦٢٢-٩٧٨ ٣٣٠ ١٧٥٠٠٠ ١٩٥٠٠٠
٢ ١٤٠١ ١-١١-٧٧٨٥-٦٢٢-٩٧٨ ٣٠٠ ١٨٠٠٠٠ ٢٠٠٠٠٠
٣ ١٤٠١ ٠-٧٠-٨٢٠١-٦٠٠-٩٧٨ ١٣٢٠ ٢٥٠٠٠٠ ٢٥٠٠٠٠
٤ ١٤٠١ ١-٠٨-٧٧٨٥-٦٢٢-٩٧٨ ٧٩٠ ٣٩٥٠٠٠ ٤٧٠٠٠٠
٥ ١٤٠١ ٨-٠٩-٧٧٨٥-٦٢٢-٩٧٨ ١٨٠ ٨٥٠٠٠ ٩٥٠٠٠
٦ ١٤٠١ ٤-٠٧-٧٧٨٥-٦٢٢-٩٧٨ ٥١٠ ٢٦٠٠٠٠ ٢٩٠٠٠٠
٧ ١٤٠١ ٧-٠٦-٧٧٨٥-٦٢٢-٩٧٨ ٣٠٨ ١٤٨٥٠٠ ١٦٥٠٠٠
٨ ١٤٠١ ١-١٢-٨٩٨٩-٦٠٠-٩٧٨ ٢٠٠ ٩٠٠٠٠ ١٠٠٠٠٠
٩ ١٤٠٠ ٩-٤-٩٨٠٤٧-٦٠٠-٩٧٨ ١٦٢ ٦٠٠٠٠ ٦٠٠٠٠
١٠ ١٤٠٠ ٣-٠٤-٧٧٨٥-٦٢٢-٩٧٨ ٢٤٠ ١٢٠٠٠٠ ١٢٠٠٠٠
١١ ١٤٠٠ ١-٩٩-٨٢٠١-٦٠٠-٩٧٨ ٤٦٠ ٢٨٨٠٠٠ ٣٢٠٠٠٠
١٢ ١٤٠٠ ٢-٠١-٧٧٨٥-٦٢٢-٩٧٨ ٥١٤ ٢٢٥٠٠٠ ٢٥٠٠٠٠
١٣ ١٤٠٠ ٥-٠٠-٧٧٥٨-٦٢٢-٩٧٨ ١٢٢ ٦٧٥٠٠ ٧٥٠٠٠
١٤ ١٤٠٠ ٧-٥٤-٦٥٢٩-٦٠٠-٩٧٨ ٢١٠ ١٨٠٠٠٠ ٢٠٠٠٠٠
١٥ ١٣٩٩ ٦-٩٤-٨٢٠١-٦٠٠-٩٧٨ ١١٢ ٨٥٠٠٠ ٩٥٠٠٠
١٦ ١٣٩٩ ٧-٩٧-٨٢٠١-٦٠٠-٩٧٨ ٤٩٠ ١٤٩٠٠٠ ١٧٠٠٠٠
١٧ ١٣٩٩ ٩-٩٣-٨٢٠١-٦٠٠-٩٧٨ ١٦٦ ٨١٠٠٠ ٩٠٠٠٠
١٨ ١٣٩٩ ٨-٩٠-٨٢٠١-٦٠٠-٩٧٨ ٤٥٠ ٨٦٠٠٠ ٩٥٠٠٠
١٩ ١٣٩٩ ٥-٨٨-٨٢٠١-٦٠٠-٩٧٨ ١٢٦ ٤٨٥٠٠ ٥٤٠٠٠
٢٠ ١٣٩٩ ٨-٨٧-٨٢٠١-٦٠٠-٩٧٨ ٥٧٢ ٣٤٠٠٠٠ ٣٩٠٠٠٠
٢١ ١٣٩٩ ٠-٨٣-٨٢٠١-٦٠٠-٩٧٨ ٢٤٨ ١٢١٥٠٠ ١٣٥٠٠٠
٢٢ ١٣٩٩ ٤-٨٥-٨٢٠١-٦٠٠-٩٧٨ ٣٣٠ ١٢٠٠٠٠ ١٣٥٠٠٠
٢٣ ١٣٩٩ ٧-٨٤-٨٢٠١-٦٠٠-٩٧٨ ٣٢٠ ٦٧٥٠٠ ٧٥٠٠٠
٢٤ ١٣٩٨ ٩-٨٠-٨٢٠١-٦٠٠-٩٧٨ ١١٠٠ ٤٩٠٠٠٠ ٥٦٠٠٠٠
٢٥ ١٣٩٨ ٣-٨٢-٨٢٠١-٦٠٠-٩٧٨ ٣٧٢ ٦٧٥٠٠ ٧٥٠٠٠
٢٦ ١٣٩٨ ٦-٨١-٨٢٠١-٦٠٠-٩٧٨ ٤٩٦ ٢٦٠٠٠٠ ٢٩٠٠٠٠
٢٧ ١٣٩٨ ٢-٧٦-٨٢٠١-٦٠٠-٩٧٨ ٤٤٠ ٢٤٠٠٠٠ ٢٧٠٠٠٠
٢٨ ١٣٩٨ ٣-٦٦-٨٢٠١-٦٠٠-٩٧٨ ٢٥٦ ٢٠٠٠٠٠ ٢٥٠٠٠٠
٢٩ ١٣٩٨ ٦-٧٨-٨٢٠١-٦٠٠-٩٧٨ ٤٠٢ ٢٧٠٠٠٠ ٣١٠٠٠٠
٣٠ ١٣٩٨ ٣-٧٩-٨٢٠١-٦٠٠-٩٧٨ ٢٠٠ ٨٥٠٠٠ ٩٥٠٠٠
٣١ ١٣٩٨ ٨-٧٤-٨٢٠١-٦٠٠-٩٧٨ ٥٦٤ ٢٨٠٠٠٠ ٣٢٠٠٠٠
٣٢ ١٣٩٨ ٤-٧٢-٨٢٠١-٦٠٠-٩٧٨ ٤١٠ ٢٣٤٠٠٠ ٢٦٠٠٠٠
٣٣ ١٣٩٨ ٧-٧١-٨٢٠١-٦٠٠-٩٧٨ ١٨٨ ١٥٠٠٠٠ ١٧٠٠٠٠
٣٤ ١٣٩٨ ٤-٦٩-٨٢٠١-٦٠٠-٩٧٨ ٣٤٠ ٢٢٥٠٠٠ ٢٥٠٠٠٠
٣٥ ١٣٩٨ ٧-٦٨-٨٢٠١-٦٠٠-٩٧٨ ٢٣٠ ٤٥٠٠٠ ٥٠٠٠٠
٣٦ ١٣٩٧ ٦-٦٥-٨٢٠١-٦٠٠-٩٧٨ ٣٠٢ ١٨٠٠٠٠ ١٩٥٠٠٠
٣٧ ١٣٩٧ ٩-٦٤-٨٢٠١-٦٠٠-٩٧٨ ٢٠٢ ٤٠٥٠٠ ٤٥٠٠٠
٣٨ ١٣٩٧ ٥-٦٢-٨٢٠١-٦٠٠-٩٧٨ ١٢٢ ٢٩٠٠٠ ٣٤٠٠٠
٣٩ ١٣٩٦ ١-٦٠-٨٢٠١-٦٠٠-٩٧٨ ٣٥٢ ٢٤٣٠٠٠ ٢٧٠٠٠٠
٤٠ ١٣٩٦ ٨-٦١-٨٢٠١-٦٠٠-٩٧٨ ٨٩٠ ٢٥٠٠٠٠ ٢٨٠٠٠٠
٤١ ١٣٩٦ ٨-٥٨-٨٢٠١-٦٠٠-٩٧٨ ٥٣٢ ٢٢٥٠٠٠ ٢٥٠٠٠٠
٤٢ ١٣٩٦ ١-٥٧-٨٢٠١-٦٠٠-٩٧٨ ١٣٤ ١٦٢٠٠ ١٨٠٠٠
٤٣ ١٣٩٦ ٤-٥٦-٨٢٠١-٦٠٠-٩٧٨ ٥٦٤ ٣١٥٠٠ ٣٥٠٠٠
٤٤ ١٣٩٦ ٣-٥٣-٨٢٠١-٦٠٠-٩٧٨ ٧٤٤ ٣٩٥٠٠٠ ٤٥٠٠٠٠
٤٥ ١٣٩٦ ٧-٥٥-٨٢٠١-٦٠٠-٩٧٨ ٢٢٤ ١٥٧٠٠٠ ١٧٥٠٠٠
٤٦ ١٣٩٦ ٦-٥٢-٨٢٠١-٦٠٠-٩٧٨ ٤٦٠ ٢٨٨٠٠ ٣٢٠٠٠
٤٧ ١٣٩٦ ٢-٥٠-٨٢٠١-٦٠٠-٩٧٨ ٨٦٨ ١٣٥٠٠٠ ١٥٠٠٠٠
٤٨ ١٣٩٦ ٤-٤٣-٨٢٠١-٦٠٠-٩٧٨ ٥٠٦ ١٦٩٠٠٠ ١٩٥٠٠٠
٤٩ ١٣٩٦ ٨-٤٥-٨٢٠١-٦٠٠-٩٧٨ ٣٨٢ ١٥٣٠٠٠ ١٧٠٠٠٠
٥٠ ١٣٩٦ ٦-٤٩-٨٢٠١-٦٠٠-٩٧٨ ٢٨٦ ٨٥٠٠٠ ٩٥٠٠٠
٥١ ١٣٩٦ ٥-٣٣-٨٢٠١-٦٠٠-٩٧٨ ٣٥٨ ١٣٠٥٠٠ ١٤٥٠٠٠
٥٢ ١٣٩٦ ٩-٤٨-٨٢٠١-٦٠٠-٩٧٨ ٢٣٦ ٤٩٥٠٠ ٥٥٠٠٠
٥٣ ١٣٩٦ ٣-٤٩-٦٥٢٩-٦٠٠-٩٧٨ ٢٧٢ ١٢٣٠٠٠ ١٣٥٠٠٠
٥٤ ١٣٩٦ ٩-٢١-٦٥٢٩-٦٠٠-٩٧٨ ٢٣٤ ٨٥٠٠٠ ٩٥٠٠٠
٥٥ ١٣٩٦ ٧-٤٢-٨٢٠١-٦٠٠-٩٧٨ ٢٨٠ ٢٣٠٠٠٠ ٢٦٠٠٠٠
٥٦ ١٣٩٦ ١-٤٤-٨٢٠١-٦٠٠-٩٧٨ ٢٠٠ ١٨٠٠٠٠ ٢٠٠٠٠٠
٥٧ ١٣٩٦ ٠-٣٨-٨٢٠١-٦٠٠-٩٧٨ ١٧٠ ٨٥٠٠٠ ٩٥٠٠٠
٥٨ ١٣٩٦ ٣-٤٠-٨٢٠١-٦٠٠-٩٧٨ ٣٧٠ ١٣٠٠٠٠ ١٤٥٠٠٠
٥٩ ١٣٩٦ ٧-٣٩-٨٢٠١-٦٠٠-٩٧٨ ٦٦٠ ٢٢٥٠٠٠ ٢٥٠٠٠٠
٦٠ ١٣٩٦ ٠-٤١-٨٢٠١-٦٠٠-٩٧٨ ٢٣٦ ١٢٤٠٠٠ ١٣٨٠٠٠
٦١ ١٣٩٦ ٣-٣٧-٨٢٠١-٦٠٠-٩٧٨ ٣٣٠ ٢٠٧٠٠ ٢٣٠٠٠
٦٢ ١٣٩٦ ١-٣١-٨٢٠١-٦٠٠-٩٧٨ ٤٠٨ ٢٩٠٠٠ ٢٩٠٠٠
٦٣ ١٣٩٦ ٩-٣٥-٨٢٠١-٦٠٠-٩٧٨ ١١٢٢ ١٩٨٠٠٠ ٢٢٠٠٠٠
٦٤ ١٣٩٦ ٦-٣٦-٨٢٠١-٦٠٠-٩٧٨ ٨٠٠ ٣٧٠٠٠٠ ٤٢٥٠٠٠
٦٥ ١٣٩٦ ٨-٩٩-٦٥٢٩-٦٠٠-٩٧٨ ١٦٤ ٣٤٠٠٠ ٣٤٠٠٠
٦٦ ١٣٩٦ ٨-٣٢-٨٢٠١-٦٠٠-٩٧٨ ١٩٠ ٤٩٥٠٠ ٥٥٠٠٠
٦٧ ١٣٩٥ ٥-٧-٩٤٧٥٥-٦٠٠-٩٧٨ ٢١٠ ١٦٢٠٠ ١٨٠٠٠
٦٨ ١٣٩٥ ٤-٢٧-٨٢٠١-٦٠٠-٩٧٨ ٤٢٤ ١٥٣٠٠٠ ١٧٠٠٠٠
٦٩ ١٣٩٥ ٤-٥٥-٦٥٢٩-٦٠٠-٩٧٨ ١٦٢ ١٠٨٠٠٠ ١٢٠٠٠٠
٧٠ ١٣٩٥ ١-٢٨-٨٢٠١-٦٠٠-٩٧٨ ٢٣٠ ٤٢٣٠٠ ٤٧٠٠٠
٧١ ١٣٩٥ ٨-٢٩-٨٢٠١-٦٠٠-٩٧٨ ٥٦٦ ١٩٨٠٠٠ ٢٢٠٠٠٠
٧٢ ١٣٩٥ ٧-٢٦-٨٢٠١-٦٠٠-٩٧٨ ٤٤٤ ١٥٣٠٠٠ ١٧٠٠٠٠
٧٣ ١٣٩٥ ٠-٢٥-٨٢٠١-٦٠٠-٩٧٨ ٢٧٢ ٢٣٠٠٠٠ ٢٥٥٠٠٠
٧٤ ١٣٩٥ ١-٠٢-٨٢٠١-٦٠٠-٩٧٨ ٢٩٤ ١٨٩٠٠ ٢١٠٠٠
٧٥ ١٣٩٥ ٦-٢٣-٨٢٠١-٦٠٠-٩٧٨ ٥٨٤ ٧٥٠٠٠ ٧٥٠٠٠
٧٦ ١٣٩٥ ٧-١٣-٨٢٠١-٦٠٠-٩٧٨ ٢٨٠ ٢١٦٠٠ ٢٤٠٠٠
٧٧ ١٣٩٥ ٣-٢٤-٨٢٠١-٦٠٠-٩٧٨ ١٢٦٢ ٥٧٠٠٠٠ ٦٤٠٠٠٠
٧٨ ١٣٩٥ ٩-٢٢-٨٢٠١-٦٠٠-٩٧٨ ٤٠٠ ٢٢٥٠٠ ٢٥٠٠٠
٧٩ ١٣٩٥ ٩-١٩-٨٢٠١-٦٠٠-٩٧٨ ٢٦٦ ٢١٠٠٠٠ ٢٣٥٠٠٠
٨٠ ١٣٩٥ ٢-٢١-٨٢٠١-٦٠٠-٩٧٨ ٣٤٤ ٦٥٠٠٠ ٧٥٠٠٠
٨١ ١٣٩٥ ٤-١٤-٨٢٠١-٦٠٠-٩٧٨ ١٥٨ ٤٥٠٠٠ ٥٥٠٠٠
٨٢ ١٣٩٥ ٥-٢٠-٨٢٠١-٦٠٠-٩٧٨ ٢٠٠ ٨٥٠٠٠ ٩٥٠٠٠
٨٣ ١٣٩٥ ١-١٥-٨٢٠١-٦٠٠-٩٧٨ ٣٢٨ ١٥٧٠٠٠ ١٧٥٠٠٠
٨٤ ١٣٩٥ ٢-١٨-٨٢٠١-٦٠٠-٩٧٨ ٣١٠ ١١٧٠٠٠ ١٣٠٠٠٠
٨٥ ١٣٩٥ ٥-١٧-٨٢٠١-٦٠٠-٩٧٨ ٢٦٠ ١٢٦٠٠٠ ١٤٠٠٠٠
٨٦ ١٣٩٥ ٨-١٦-٨٢٠١-٦٠٠-٩٧٨ ١٦٠ ٥٤٠٠٠ ٦٠٠٠٠
٨٧ ١٣٩٥ ٠-١٢-٨٢٠١-٦٠٠-٩٧٨ ٤٩٨ ٨٠٠٠٠ ٨٩٠٠٠
٨٨ ١٣٩٥ ١-٤٦-٢٩٨٩-٩٦٤-٩٧٨ ٢٢٤ ٩٨٠٠٠ ١١٠٠٠٠
٨٩ ١٣٩٥ ٦-١٠-٨٢٠١-٦٠٠-٩٧٨ ٤٢٨ ١٥٧٠٠٠ ١٧٥٠٠٠
٩٠ ١٣٩٥ ٨-٠٣-٨٢٠١-٦٠٠-٩٧٨ ٢١٢ ٣٠٦٠٠ ٣٤٠٠٠
٩١ ١٣٩٥ ٣-٠٨-٨٢٠١-٦٠٠-٩٧٨ ٣٧٨ ١٧٥٠٠٠ ١٩٥٠٠٠
٩٢ ١٣٩٥ ٩-٠٦-٨٢٠١-٦٠٠-٩٧٨ ٤٤٠ ١٩٨٠٠٠ ٢٢٠٠٠٠
٩٣ ١٣٩٥ ٥-٠٤-٨٢٠١-٦٠٠-٩٧٨ ٢٧٨ ١٢٦٠٠٠ ١٤٠٠٠٠
٩٤ ١٣٩٥ ٢-٠٥-٨٢٠١-٦٠٠-٩٧٨ ٢٤٢ ٨٥٠٠٠ ٩٥٠٠٠
٩٥ ١٣٩٥ ٧-٦٧-٦٥٢٩-٦٠٠-٩٧٨ ١٦٠ ١٤٨٠٠٠ ١٦٥٠٠٠
٩٦ ١٣٩٥ ٥-٦١-٦٥٢٩-٦٠٠-٩٧٨ ١٨٤ ١٥٣٠٠٠ ١٧٠٠٠٠
٩٧ ١٣٩٤ ١-٧٢-٦٥٢٩-٦٠٠-٩٧٨ ٧٤٠ ٢٢٥٠٠٠ ٢٥٠٠٠٠
٩٨ ١٣٩٤ ٤-٩٧-٦٥٢٩-٦٠٠-٩٧٨ ٢٣٢ ٨٥٠٠٠ ٩٥٠٠٠
٩٩ ١٣٩٤ ٨-٧٣-٦٥٢٩-٦٠٠-٩٧٨ ٢١٤ ٨٥٠٠٠ ٩٥٠٠٠
١٠٠ ١٣٩٤ ٧-٩٦-٦٥٢٩-٦٠٠-٩٧٨ ٢٣٠ ٤٩٥٠٠ ٥٥٠٠٠
١٠١ ١٣٩٤ ٠-٦٦-٦٥٢٩-٦٠٠-٩٧٨ ٣٦٠ ٢٦١٠٠ ٢٩٠٠٠
١٠٢ ١٣٩٤ ٢-٦٢-٦٥٢٩-٦٠٠-٩٧٨ ٧٢٠ ٣٠٠٠٠٠ ٣٥٠٠٠٠
١٠٣ ١٣٩٤ ٣-٥٢-٦٥٢٩-٦٠٠-٩٧٨ ٤٧٦ ١١٥٠٠٠ ١٢٨٠٠٠
١٠٤ ١٣٩٤ ٦-٩٣-٦٥٢٩-٦٠٠-٩٧٨ ٢٤٤ ٥٠٤٠٠ ٥٦٠٠٠
١٠٥ ١٣٩٤ ٩-٩٢-٦٥٢٩-٦٠٠-٩٧٨ ٤٩٦ ١٩٨٠٠٠ ٢٢٠٠٠٠
١٠٦ ١٣٩٤ ٣-٩٤-٦٥٢٩-٦٠٠-٩٧٨ ٢٨٨ ٥٠٤٠٠ ٥٦٠٠٠
١٠٧ ١٣٩٤ ٩-٨٩-٦٥٢٩-٦٠٠-٩٧٨ ٤٠٠ ١٥٥٠٠٠ ١٧٥٠٠٠
١٠٨ ١٣٩٤ ٢-٨٨-٦٥٢٩-٦٠٠-٩٧٨ ٤٧٤ ٣٣٠٠٠٠ ٣٧٠٠٠٠
١٠٩ ١٣٩٤ ٥-٨٧-٦٥٢٩-٦٠٠-٩٧٨ ٣٢٠ ٨٥٠٠٠ ٩٥٠٠٠
١١٠ ١٣٩٤ ٠-٩٥-٦٥٢٩-٦٠٠-٩٧٨ ٢٠٨ ٣١٥٠٠ ٣٥٠٠٠
١١١ ١٣٩٤ ٨-٨٦-٦٥٢٩-٦٠٠-٩٧٨ ٣٣٠ ١٤٩٠٠٠ ١٦٩٠٠٠
١١٢ ١٣٩٤ ١-٨٥-٦٥٢٩-٦٠٠-٩٧٨ ١٠٨ ١٠٨٠٠ ١٢٠٠٠
١١٣ ١٣٩٤ ٤-٨٤-٦٥٢٩-٦٠٠-٩٧٨ ١٩٢ ٨٥٠٠٠ ٩٥٠٠٠
١١٤ ١٣٩٤ ٦-٨٠-٦٥٢٩-٦٠٠-٩٧٨ ٢٢٤ ٨٥٠٠٠ ٩٥٠٠٠
١١٥ ١٣٩٤ ٢-٧٥-٦٥٢٩-٦٠٠-٩٧٨ ٣٦٠ ١٤٩٠٠٠ ١٧٠٠٠٠
١١٦ ١٣٩٤ ٦-٢٥-٢٩٨٩-٩٦٤-٩٧٨ ٥٢٠ ٣٧٠٠٠٠ ٤٢٠٠٠٠
١١٧ ١٣٩٤ ٣-٨١-٦٥٢٩-٦٠٠-٩٧٨ ٣٨٢ ١٥٧٠٠٠ ١٧٥٠٠٠
١١٨ ١٣٩٤ ٠-٨٢-٦٥٢٩-٦٠٠-٩٧٨ ٢٨٧ ١٧٥٥٠ ١٩٥٠٠
١١٩ ١٣٩٤ ٥-٧٤-٦٥٢٩-٦٠٠-٩٧٨ ١٨٠ ٨٥٠٠٠ ٩٥٠٠٠
١٢٠ ١٣٩٤ ٠-٧٩-٦٥٢٩-٦٠٠-٩٧٨ ٢٨٢ ١١٧٠٠٠ ١٣٠٠٠٠
١٢١ ١٣٩٤ ٩-٧٦-٦٥٢٩-٦٠٠-٩٧٨ ١٧٠ ٨٥٠٠٠ ٩٥٠٠٠
١٢٢ ١٣٩٤ ٣-٧٨-٦٥٢٩-٦٠٠-٩٧٨ ٤٠٠ ٦٨٠٠٠ ٨٥٠٠٠
١٢٣ ١٣٩٤ ٦-٧٧-٦٥٢٩-٦٠٠-٩٧٨ ١٥٤ ٩٩٠٠٠ ١١٠٠٠٠
١٢٤ ١٣٩٤ ٤-٤٥-٢٩٨٩-٩٦٤-٩٧٨ ٤٣٢ ١٠٨٠٠٠ ١٢٠٠٠٠
١٢٥ ١٣٩٤ ٧-٠٤-٢٠١٤-٦٠٠-٩٧٨ ٢٥٥ ١٥٠٠٠ ١٥٠٠٠
١٢٦ ١٣٩٣ ٠-٨٥-٢٩٨٩-٩٦٤-٩٧٨ ٧٧٢ ٣٨٧٠٠ ٤٣٠٠٠
١٢٧ ١٣٩٣ ٣-٦٨-٢٩٨٩-٩٦٤-٩٧٨ ٨٥٨ ٢٢٥٠٠٠ ٢٥٠٠٠٠
١٢٨ ١٣٩٣ ١-٦٩-٦٥٢٩-٦٠٠-٩٧٨ ٤٧٢ ٢٨٠٠٠ ٢٨٠٠٠
١٢٩ ١٣٩٣ ٤-٧١-٦٥٢٩-٦٠٠-٩٧٨ ٣٢٨ ١١٢٥٠٠ ١٢٥٠٠٠
١٣٠ ١٣٩٣ ٤-٦٨-٦٥٢٩-٦٠٠-٩٧٨ ٢٥٢ ١١٧٠٠٠ ١٣٠٠٠٠
١٣١ ١٣٩٣ ٤-١٣-٦٥٢٩-٦٠٠-٩٧٨ ٢٨٨ ٢٢٥٠٠٠ ٢٥٠٠٠٠
١٣٢ ١٣٩٣ ٣-٦٥-٦٥٢٩-٦٠٠-٩٧٨ ٢٦٤ ٤٩٥٠٠ ٥٥٠٠٠
١٣٣ ١٣٩٣ ٦-٦٤-٦٥٢٩-٦٠٠-٩٧٨ ٢٠٨ ٨٥٠٠٠ ٩٥٠٠٠
١٣٤ ١٣٩٣ ٩-٦٣-٦٥٢٩-٦٠٠-٩٧٨ ١٦٨ ٨٥٥٠٠ ٩٥٠٠٠
١٣٥ ١٣٩٣ ٠-١٤-٢٩٨٩-٩٦٤-٩٧٨ ٤٦٤ ١٩٨٠٠٠ ٢٢٠٠٠٠
١٣٦ ١٣٩٣ ١-١٧-٢٩٨٩-٩٦٤-٩٧٨ ٤٠٠ ١٥٧٠٠٠ ١٧٥٠٠٠
١٣٧ ١٣٩٣ ٣-٥٥-٢٩٨٩-٩٦٤-٩٧٨ ١٩٢ ١٣٥٠٠ ١٣٥٠٠
١٣٨ ١٣٩٣ ٥-٥٨-٦٥٢٩-٦٠٠-٩٧٨ ٦٩٦ ٣٨٧٠٠ ٤٣٠٠٠
١٣٩ ١٣٩٣ ٢-٥٩-٦٥٢٩-٦٠٠-٩٧٨ ١٨٠ ١١٧٠٠ ١٣٠٠٠
١٤٠ ١٣٩٣ ٨-٦٠-٦٥٢٩-٦٠٠-٩٧٨ ٢٥٦ ٣٤٠٠٠ ٣٤٠٠٠
١٤١ ١٣٩٣ ٦-٥١-٦٥٢٩-٦٠٠-٩٧٨ ٥١٦ ٣٠١٥٠ ٣٣٥٠٠
١٤٢ ١٣٩٣ ٨-٥٧-٦٥٢٩-٦٠٠-٩٧٨ ٢١٢ ٨٥٠٠٠ ٩٥٠٠٠
١٤٣ ١٣٩٣ ١-٥٦-٦٥٢٩-٦٠٠-٩٧٨ ٥٥٢ ٣٢٠٠٠٠ ٣٧٠٠٠٠
١٤٤ ١٣٩٣ ٩-٥٠-٦٥٢٩-٦٠٠-٩٧٨ ٢٤٠ ٨٥٠٠٠ ٩٥٠٠٠
١٤٥ ١٣٩٣ ٢-٤٦-٦٥٢٩-٦٠٠-٩٧٨ ٢٠٠ ١٢٢٤٠ ١٣٦٠٠
١٤٦ ١٣٩٢ ٥-٤٥-٦٥٢٩-٦٠٠-٩٧٨ ٢٨٠ ١١٢٥٠٠ ١٢٥٠٠٠
١٤٧ ١٣٩٢ ٦-٣٥-٦٥٢٩-٦٠٠-٩٧٨ ٣٩٢ ٢٠٧٠٠ ٢٣٠٠٠
١٤٨ ١٣٩٢ ٩-٤٧-٦٥٢٩-٦٠٠-٩٧٨ ٦٠٠ ٢٢٥٠٠٠ ٢٥٠٠٠٠
١٤٩ ١٣٩٢ ٩-٠٥-٦٥٢٩-٦٠٠-٩٧٨ ٦٤٠ ٨٥٠٠٠ ٩٥٠٠٠
١٥٠ ١٣٩٢ ٩-٨٢-٢٩٨٩-٩٦٤-٩٧٨ ٤١٦ ١٥٧٠٠٠ ١٧٥٠٠٠
١٥١ ١٣٩٢ ٢-٥٢-٢٩٨٩-٩٦٤-٩٧٨ ٧٢٨ ٤٥٠٠٠ ٤٥٠٠٠
١٥٢ ١٣٩٢ ٨-٤٤-٦٥٢٩-٦٠٠-٩٧٨ ٣١٢ ١١٧٠٠٠ ١٣٠٠٠٠
١٥٣ ١٣٩٢ ٤-٤٢-٦٥٢٩-٦٠٠-٩٧٨ ٤١٦ ٢٨٥٠٠٠ ٣٢٠٠٠٠
١٥٤ ١٣٩٢ ٧-٤١-٦٥٢٩-٦٠٠-٩٧٨ ١٤٤ ٥٠٠٠٠ ٥٥٠٠٠
١٥٥ ١٣٩٢ ١-٤٣-٦٥٢٩-٦٠٠-٩٧٨ ٢٣٢ ٨٠٠٠٠ ٩٠٠٠٠
١٥٦ ١٣٩٢ ٣-٢٣-٦٥٢٩-٦٠٠-٩٧٨ ٥٧٦ ١٥٠٠٠ ٣٢٠٠٠
١٥٧ ١٣٩٢ ٢-٣٣-٦٥٢٩-٦٠٠-٩٧٨ ٣٨٠ ٢٤٣٠٠ ٢٧٠٠٠
١٥٨ ١٣٩٢ ٥-٣٢-٦٥٢٩-٦٠٠-٩٧٨ ٢٩٦ ٥٢٢٠٠ ٥٨٠٠٠
١٥٩ ١٣٩٢ ٩-٣٤-٦٥٢٩-٦٠٠-٩٧٨ ٤١٦ ٢٠٧٠٠ ٢٣٠٠٠
١٦٠ ١٣٩٢ ٦-٠٦-٦٥٢٩-٦٠٠-٩٧٨ ٥٢٨ ٨٥٠٠٠ ٩٥٠٠٠
١٦١ ١٣٩٢ ٥-٢٩-٦٥٢٩-٦٠٠-٩٧٨ ٤٨٤ ٢٦١٠٠ ٢٩٠٠٠
١٦٢ ١٣٩٢ ١-٣٠-٦٥٢٩-٦٠٠-٩٧٨ ٥٧٢ ٣٧٠٠٠٠ ٤٢٥٠٠٠
١٦٣ ١٣٩٢ ٤-٥٨-٢٩٨٩-٩٦٤-٩٧٨ ٥٤٤ ٣٤٠٠٠٠ ٣٨٠٠٠٠
١٦٤ ١٣٩٢ ٧-٢٨-٢٩٨٩-٩٦٤-٩٧٨ ٨٣٦ ٤٠٥٠٠٠ ٤٥٠٠٠٠
١٦٥ ١٣٩٢ ٤-٨٧-٢٩٨٩-٩٦٤-٩٧٨ ٦١٦ ٢٥٢٠٠ ٢٨٠٠٠
١٦٦ ١٣٩٢ ٨-٧٦-٢٩٨٩-٩٦٤-٩٧٨ ٢٧٢ ٥٠٠٠٠ ٥٥٠٠٠
١٦٧ ١٣٩٢ ٩-٧٩-٢٩٨٩-٩٦٤-٩٧٨ ٨٤٨ ٢٥٠٠٠٠ ٢٨٠٠٠٠
١٦٨ ١٣٩٢ ٨-٤٧-٢٩٨٩-٩٦٤-٩٧٨ ٥٠٤ ٢٠٧٠٠ ٢٣٠٠٠
١٦٩ ١٣٩٢ ١-٠١-٦٥٢٩-٦٠٠-٩٧٨ ٥١٢ ٢٠٧٠٠ ٢٣٠٠٠
١٧٠ ١٣٩٢ ٩-٢٤-٢٩٨٩-٩٦٤-٩٧٨ ٣٤٠ ١٥٥٠٠٠ ١٧٥٠٠٠
١٧١ ١٣٩٢ ٥-١٦-٦٥٢٩-٦٠٠-٩٧٨ ٢٠٨ ١٣٥٠٠ ١٥٠٠٠
١٧٢ ١٣٩٢ ٠-٣٧-٦٥٢٩-٦٠٠-٩٧٨ ١٠١٦ ١١٧٠٠٠ ١٣٠٠٠٠
١٧٣ ١٣٩١ ٧-١٥-٢٩٨٩-٩٦٤-٩٧٨ ٤٨٠ ١٩٨٠٠٠ ٢٢٠٠٠٠
١٧٤ ١٣٩١ ٨-١٨-٢٩٨٩-٩٦٤-٩٧٨ ٣٤٤ ١١٧٠٠٠ ١٣٠٠٠٠
١٧٥ ١٣٩١ ١-٢٠-٢٩٨٩-٩٦٤-٩٧٨ ٤٢٨ ١٥٧٠٠٠ ١٧٥٠٠٠
١٧٦ ١٣٩١ ٦-٧٠-٢٩٨٩-٩٦٤-٩٧٨ ٢٦٤ ٣٠٦٠٠ ٣٤٠٠٠
١٧٧ ١٣٩١ ٨-٠٢-٦٥٢٩-٦٠٠-٩٧٨ ٦٧٢ ٢٠٧٠٠ ٢٣٠٠٠
١٧٨ ١٣٩١ ٦-٢٢-٦٥٢٩-٦٠٠-٩٧٨ ٣٣٦ ١١٧٠٠٠ ١٣٠٠٠٠
١٧٩ ١٣٩١ ٤-٢٦-٦٥٢٩-٦٠٠-٩٧٨ ١٨٤ ٧٥٠٠٠ ٧٥٠٠٠
١٨٠ ١٣٩١ ٣-٨٤-٢٩٨٩-٩٦٤-٩٧٨ ٢١٦ ٨٨٢٠ ٩٨٠٠
١٨١ ١٣٩١ ٧-٢٥-٦٥٢٩-٦٠٠-٩٧٨ ٢٤٨ ٨٥٠٠٠ ٩٥٠٠٠
١٨٢ ١٣٩١ ٦-١٩-٦٥٢٩-٦٠٠-٩٧٨ ١٩٢ ٨٥٠٠٠ ٩٥٠٠٠
١٨٣ ١٣٩١ ٩-٥٣-٢٩٨٩-٩٦٤-٩٧٨ ٨٠٨ ٤٠٥٠٠ ٤٥٠٠٠
١٨٤ ١٣٩١ ٠-٦٩-٢٩٨٩-٩٦٤-٩٧٨ ٣٠٤ ١١٧٠٠٠ ١٣٠٠٠٠
١٨٥ ١٣٩١ ٤-٦١-٢٩٨٩-٩٦٤-٩٧٨ ٦٣٢ ٢٣٠٠٠ ٢٣٠٠٠
١٨٦ ١٣٩١ ٧-١٢-٦٥٢٩-٦٠٠-٩٧٨ ٦٩٦ ١٥٥٠٠٠ ١٧٥٠٠٠
١٨٧ ١٣٩١ ٨-١٥-٦٥٢٩-٦٠٠-٩٧٨ ٣٧٦ ١٩٨٠٠ ٢٢٠٠٠
١٨٨ ١٣٩١ ١-١٤-٦٥٢٩-٦٠٠-٩٧٨ ٥٧٦ ٥٠٠٠٠ ٥٥٠٠٠
١٨٩ ١٣٩١ ٢-٢٠-٦٥٢٩-٦٠٠-٩٧٨ ١٤٤ ٥٠٠٠٠ ٥٥٠٠٠
١٩٠ ١٣٩١ ٢-١٧-٦٥٢٩-٦٠٠-٩٧٨ ٤٠٠ ٢٠٠٠٠ ٢٢٠٠٠
١٩١ ١٣٩٠ ٧-٠٩-٦٥٢٩-٦٠٠-٩٧٨ ٣٠٤ ٨٥٥٠٠ ٩٥٠٠٠
١٩٢ ١٣٩٠ ٨-٨٩-٢٩٨٩-٩٦٤-٩٧٨ ٣٢٨ ٨٥٠٠٠ ٩٥٠٠٠
١٩٣ ١٣٩٠ ٠-٠٨-٦٥٢٩-٦٠٠-٩٧٨ ١٦٠ ١٨٠٠٠ ٢٣٠٠٠
١٩٤ ١٣٩٠ ٤-٠٠-٦٥٢٩-٦٠٠-٩٧٨ ١٦٠ ١٨٠٠٠ ٢٢٠٠٠
١٩٥ ١٣٩٠ ٦-٨٣-٢٩٨٩-٩٦٤-٩٧٨ ٥٦٠ ١٣٣٢٠ ١٤٨٠٠
١٩٦ ١٣٩٠ ٦-٦٧-٢٩٨٩-٩٦٤-٩٧٨ ٤٧٢ ١٠٨٠٠ ١٢٠٠٠
١٩٧ ١٣٩٠ ٧-٨٦-٢٩٨٩-٩٦٤-٩٧٨ ٢٧٢ ٧٦٥٠ ٨٥٠٠
١٩٨ ١٣٩٠ ١-٦٢-٢٩٨٩-٩٦٤-٩٧٨ ٦٢٤ ٣٠٠٠٠ ٣٥٠٠٠
١٩٩ ١٣٩٠ ٢-٨١-٢٩٨٩-٩٦٤-٩٧٨ ١٤٤ ٢٠٠٠٠ ٢٢٠٠٠
٢٠٠ ١٣٩٠ ٥-٨٠-٢٩٨٩-٩٦٤-٩٧٨ ٦٠٠ ٣٥١٠٠ ٣٩٠٠٠
٢٠١ ١٣٩٠ ٥-٤٨-٢٩٨٩-٩٦٤-٩٧٨ ٥٧٦ ٣٧٨٠٠ ٤٢٠٠٠
٢٠٢ ١٣٩٠ ٦-٠٩-٢٩٨٩-٩٦٤-٩٧٨ ٦٠٠ ١٣٣٢٠ ١٤٨٠٠
٢٠٣ ١٣٩٠ ٥-٧٧-٢٩٨٩-٩٦٤-٩٧٨ ٢٨٨ ٣٠٠٠٠ ٣٠٠٠٠
٢٠٤ ١٣٩٠ ١-٥٩-٢٩٨٩-٩٦٤-٩٧٨ ١٨٤ ١٨٠٠٠ ٢٢٠٠٠
٢٠٥ ١٣٩٠ ٢-٦٥-٢٩٨٩-٩٦٤-٩٧٨ ٤٢٤ ٩٩٠٠٠ ١١٨٠٠٠
٢٠٦ ١٣٩٠ ٩-٦٦-٢٩٨٩-٩٦٤-٩٧٨ ٤٠٠ ٩٩٠٠ ١١٠٠٠
٢٠٧ ١٣٩٠ ٢-٠٤-٦٥٢٩-٦٠٠-٩٧٨ ٩٦ ٤٥٠٠ ٥٠٠٠
٢٠٨ ١٣٩٠ ٥-٦٤-٢٩٨٩-٩٦٤-٩٧٨ ٦١٦ ٧٢٠٠٠ ٨٠٠٠٠
٢٠٩ ١٣٩٠ ١-٨٨-٢٩٨٩-٩٦٤-٩٧٨ ٢٠٨ ٨٥٠٠٠ ٩٥٠٠٠
٢١٠ ١٣٩٠ ٧-٦٠-٢٩٨٩-٩٦٤-٩٧٨ ٣٣٦ ١٧١٠٠ ١٩٠٠٠
٢١١ ١٣٨٩ ٧-٥٧-٢٩٨٩-٩٦٤-٩٧٨ ٢٨٨ ٦٥٠٠٠ ٧٥٠٠٠
٢١٢ ١٣٨٩ ٥-٣٥-٢٩٨٩-٩٦٤-٩٧٨ ١٧٦ ٩٠٠٠ ٩٠٠٠
٢١٣ ١٣٨٩ ٢-١٠-٢٩٨٩-٩٦٤-٩٧٨ ٣١٢ ٥٨٥٠ ٦٥٠٠
٢١٤ ١٣٨٩ ٦-٤١-٢٩٨٩-٩٦٤-٩٧٨ ٣٣٦ ٣٤٠٠٠ ٣٤٠٠٠
٢١٥ ١٣٨٩ ٠-٥٦-٢٩٨٩-٩٦٤-٩٧٨ ٤٢٢ ١٥٧٠٠٠ ١٧٥٠٠٠
٢١٦ ١٣٨٩ ٥-٥١-٢٩٨٩-٩٦٤-٩٧٨ ٦٧٦ ١٣٠٥٠ ١٤٥٠٠
٢١٧ ١٣٨٨ ١-٣٣-٢٩٨٩-٩٦٤-٩٧٨ ١٧٦ ١٥٠٠٠ ٢٢٠٠٠
٢١٨ ١٣٨٨ ٥-١٩-٢٩٨٩-٩٦٤-٩٧٨ ٢٧٢ ١١٧٠٠٠ ١٣٠٠٠٠
٢١٩ ١٣٨٨ ٤-١٦-٢٩٨٩-٩٦٤-٩٧٨ ٥٨٤ ٣٠٦٠٠ ٣٤٠٠٠
٢٢٠ ١٣٨٨ ٣-٤٢-٢٩٨٩-٩٦٤-٩٧٨ ١٧٦ ٤٥٠٠٠ ٥٥٠٠٠
٢٢١ ١٣٨٨ ٤-٣٢-٢٩٨٩-٩٦٤-٩٧٨ ٣٤١ ٦٣٠٠ ٧٠٠٠
٢٢٢ ١٣٨٨ ٦-٣٨-٢٩٨٩-٩٦٤-٩٧٨ ٣٩٢ ٦٧٥٠ ٧٥٠٠
٢٢٣ ١٣٨٨ ٧-٣١-٢٩٨٩-٩٦٤-٩٧٨ ٥٥٢ ١٩٠٠٠ ٢٣٠٠٠
٢٢٤ ١٣٨٧ ٥-٢٢-٢٩٨٩-٩٦٤-٩٧٨ ١٦٨ ٤٩٠٠٠ ٥٤٠٠٠
٢٢٥ ١٣٨٧ ٤-٢٩-٢٩٨٩-٩٦٤-٩٧٨ ٢٠٠ ٢٧٠٠ ٣٠٠٠
٢٢٦ ١٣٨٧ ٠-٣٠-٢٩٨٩-٩٦٤-٩٧٨ ١٤٤ ٤٠٥٠ ٤٥٠٠
٢٢٧ ١٣٨٧ ٢-٢٣-٢٩٨٩-٩٦٤-٩٧٨ ١٣٨ ١٨٠٠ ٢٠٠٠
٢٢٨ ١٣٨٧ ٦-١٢-٢٩٨٩-٩٦٤-٩٧٨ ١٦٨ ٢٢٥٠ ٢٥٠٠
٢٢٩ ١٣٨٧ ٣-١٣-٢٩٨٩-٩٦٤-٩٧٨ ٢٤٨ ٣١٥٠ ٣٥٠٠
٢٣٠ ١٣٨٧ ٦-٣-٩٦٦٦٠-٩٦٤-٩٧٨ ٦٠٠ ٧٦٥٠ ٨٥٠٠
٢٣١ ١٣٨٦ ٤-٠٣-٢٩٨٩-٩٦٤-٩٧٨ ١٥٢ ١٨٠٠ ٢٠٠٠
٢٣٢ ١٣٨٦ ٩-٠٨-٢٩٨٩-٩٦٤-٩٧٨ ٢٣٢ ٢٢٥٠ ٢٥٠٠
٢٣٣ ١٣٨٦ ٨-٠٥-٢٩٨٩-٩٦٤-٩٧٨ ٣٤٤ ٣١٥٠ ٣٥٠٠
٢٣٤ ١٣٨٦ ١-٠٤-٢٩٨٩-٩٦٤-٩٧٨ ١٤٤ ١٩٨٠ ٢٢٠٠
٢٣٥ ١٣٨٦ ٧-٨-٩٦٦٦٠-٩٦٤-٩٧٨ ١٢٢ ١٠٨٠ ١٢٠٠
٢٣٦ ١٣٨٦ ٠-٠١-٢٩٨٩-٩٦٤-٩٧٨ ٢٠٠ ٤٠٥٠ ٤٥٠٠
٢٣٧ ١٣٨٦ ٩-١١-٢٩٨٩-٩٦٤-٩٧٨ ٢٠٠ ١٣٥٠ ١٥٠٠
٢٣٨ ١٣٨٦ ٣-٠٠-٢٩٨٩-٩٦٤-٩٧٨ ٣٢٦ ٣١٥٠ ٣٥٠٠
٢٣٩ ١٣٨٥ ٩-٧-٩٦٦٦٠-٩٦٤-٩٧٨ ٤٣٤ ٢٥٢٠٠ ٢٨٠٠٠
٢٤٠ ١٣٨٥ ٠-٦-٩٦٦٦٠-٩٦٤-٩٧٨ ٢٠٨ ٥٠٠٠ ٥٠٠٠
٢٤١ ١٣٨٥ ٢-٥-٩٦٦٦٠-٩٦٤-٩٧٨ ٢٠٨ ٥٠٠٠ ٥٠٠٠
٢٤٢ ١٣٨٥ ٤-٤-٩٦٦٦٠-٩٦٤-٩٧٨ ٢٨٨ ٢٧٠٠ ٣٠٠٠
٢٤٣ ١٣٨٤ ١-٠-٩٦٦٦٠-٩٦٤-٩٧٨ ٢٤٨ ١٩٨٠ ٢٢٠٠
کلیه حقوق این وبسایت برای انتشارات پندارپارس محفوظ می باشد. © 2015
developed by: